Uchwała nr XXIX/237/21RADY GMINY UNISŁAWz dnia 6 lipca 2021w sprawie wyrażenia woli dotyczącej prawa pierwokupu nieruchomościNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713, z późń. zm.1)); art. 109 ust. 1 pkt 1 oraz art. 110 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1990, z późn. zm.2))

Uchwała nr XXIX/237/21
RADY GMINY UNISŁAW
z dnia 6 lipca 2021


w sprawie wyrażenia woli dotyczącej prawa pierwokupu nieruchomości

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713, z późń. zm.1)); art. 109 ust. 1 pkt 1 oraz art. 110 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1990, z późn. zm.2))


POSTAĆ DOKUMENTÓW - plik do pobrania:

Treść uchwały.pdf (438kB) pdf

Treść uchwały - do odczytu.pdf (125kB) pdfmetryczka


Opublikował: Wojciech Janus (8 lipca 2021, 15:35:57)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 49