Uchwała nr XXX/239/21RADY GMINY UNISŁAWz dnia 31 sierpnia 2021w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Unisław na rok szkolny 2021/2022.Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r., poz. 1372) oraz na podstawie art. 39a ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r., poz. 1082 z późn. zm.1))

Uchwała nr XXX/239/21
RADY GMINY UNISŁAW
z dnia 31 sierpnia 2021


w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Unisław na rok szkolny 2021/2022.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r., poz. 1372) oraz na podstawie art. 39a ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r., poz. 1082 z późn. zm.1))


POSTAĆ DOKUMENTÓW - plik do pobrania:

Treść uchwały.pdf (556kB) pdf

Treść uchwały - do odczytu.pdf (116kB) pdf

metryczka


Opublikował: Wojciech Janus (24 września 2021, 12:55:24)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 56