Uchwała nr XXX/240/21RADY GMINY UNISŁAWz dnia 31 sierpnia 2021w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla dzieci objętych opieką w klubie dziecięcym, w tym określenia kategorii dzieci, na które przyznawana jest dotacjaNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r., poz. 1372) oraz na podstawie art. 60 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2021 r., poz. 75 z późn. zm.1))

Uchwała nr XXX/240/21
RADY GMINY UNISŁAW
z dnia 31 sierpnia 2021


w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla dzieci objętych opieką w klubie dziecięcym, w tym określenia kategorii dzieci, na które przyznawana jest dotacja

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r., poz. 1372) oraz na podstawie art. 60 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2021 r., poz. 75 z późn. zm.1))


POSTAĆ DOKUMENTÓW - plik do pobrania:

Treść uchwały.pdf (2726kB) pdf

Treść uchwały do odczytu.pdf (230kB) pdf


metryczka


Opublikował: Wojciech Janus (24 września 2021, 12:57:05)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 54