Uchwała nr XXXI/244/21Rady Gminy Unisławz dnia 28 września 2021w sprawie przyjęcia projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ściekówNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2021 r.,poz. 1372) oraz art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2028)

Uchwała nr XXXI/244/21
Rady Gminy Unisław
z dnia 28 września 2021


w sprawie przyjęcia projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2021 r.,poz. 1372) oraz art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2028)


POSTAĆ DOKUMENTÓW - plik do pobrania:

Treść uchwały (1754kB) pdf

        Treść uchwały - do odczytu (184kB) pdf

metryczka


Opublikował: Marek Chojnacki (8 października 2021, 12:58:25)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 64