Strona główna  >  Uchwały  >  2019

Uchwały z 2019 roku


« nowsze uchwały Uchwały o pozycjach 21 - 40 (z 56) starsze uchwały »Uchwała nr VII/66/19 Rady Gminy Unisław z dnia 23 kwietnia 2019


w sprawie nieodpłatnego przejęcia przez Gminę Unisław działek ewidencyjnych nr 235/2, 236/2, 237/11 oraz 238/2 położonych w miejscowości Unisław z przeznaczeniem pod drogę.

Uchwała nr VII/65/19 Rady Gminy Unisław z dnia 23 kwietnia 2019


w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Unisław na 2019 r.

Uchwała nr VII/64/19 Rady Gminy Unisław z dnia 23 kwietnia 2019


w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Unisław na lata 2019-2026.

Uchwała nr VI/63/19 Rady Gminy Unisław z dnia 2 kwietnia 2019


w sprawie powołania doraźnej Komisji Statutowej.

Uchwała nr VI/62/19 Rady Gminy Unisław z dnia 2 kwietnia 2019


w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady Społecznej Gminnego Ośrodka Zdrowia w Unisławiu.

Uchwała nr VI/61/19 Rady Gminy Unisław z dnia 2 kwietnia 2019


w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Unisław na 2019 r.

Uchwała nr VI/60/19 Rady Gminy Unisław z dnia 2 kwietnia 2019


w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Unisław na lata 2019-2026.

Uchwała nr VI/59/19 Rady Gminy Unisław z dnia 2 kwietnia 2019


w sprawie przyjęcia do realizacji wniosku o dofinansowanie projektu pt. „Złota jesień dla Seniora” – utworzenie dziennego domu pobytu dla osób starszych na terenie gminy Unisław – realizowanego w ramach RPO WKP 2014-2020, Oś Priorytetowa 9 Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałanie 9.3.2 Rozwój usług społecznych, nr konkursu RPKP.09.03.02-IZ.00-04-180/18.

Uchwała nr VI/58/19 Rady Gminy Unisław z dnia 2 kwietnia 2019


w sprawie przyjęcia do realizacji wniosku o dofinansowanie projektu pt. "Niebo nad Astrobazami - rozwijamy kompetencje kluczowe uczniów"– realizowanego w ramach RPO WKP 2014-2020, Oś Priorytetowa 10. Innowacyjna edukacja, Działanie 10.02. Kształcenie ogólne i zawodowe, Poddziałanie 10.02.02. Kształcenie ogólne, nr konkursu RPKP.10.02.02-IZ.00-04-177/18.

Uchwała nr VI/57/19 Rady Gminy Unisław z dnia 2 kwietnia 2019


w sprawie przyjęcia do realizacji wniosku o dofinansowanie projektu pt. „Stawiamy na kompetencje kluczowe” – realizowanego w ramach RPO WKP 2014-2020, Oś Priorytetowa 10. Innowacyjna edukacja, Działanie 10.02. Kształcenie ogólne i zawodowe, Poddziałanie 10.02.02. Kształcenie ogólne, nr konkursu RPKP.10.02.02-IZ.00-04-177/18.

Uchwała nr VI/56/19 Rady Gminy Unisław z dnia 2 kwietnia 2019


w sprawie powołania Skarbnika Gminy Unisław.

Uchwała nr VI/55/19 Rady Gminy Unisław z dnia 2 kwietnia 2019


w sprawie odwołania Skarbnika Gminy Unisław

Uchwała nr V/54/19 Rady Gminy Unisław z dnia 19 marca 2019


w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Unisław na 2019 rok.

Uchwała nr V/53/19 Rady Gminy Unisław z dnia 19 marca 2019


w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Unisław na lata 2019-2026.

Uchwała nr V/52/19 Rady Gminy Unisław z dnia 19 marca 2019


w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Unisław Umowy współpracy Uczestników Klastra Energii pn.: „Energia Ziemi Chełmińskiej”.

Uchwała nr V/51/19 Rady Gminy Unisław z dnia 19 marca 2019


w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w Gminie Unisław na rok 2019.

Uchwała nr V/50/19 Rady Gminy Unisław z dnia 19 marca 2019


w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych.

Uchwała nr V/49/19 Rady Gminy Unisław z dnia 19 marca 2019


w sprawie trybu udzielania i rozliczania oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji udzielanych z budżetu Gminy Unisław dla publicznych i niepublicznych szkół, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby prawne inne niż Gmina Unisław.

Uchwała nr V/48/19 Rady Gminy Unisław z dnia 19 marca 2019


w sprawie przyjęcia sprawozdania z Programu Wspierania Rodziny dla Gminy Unisław na lata 2016 – 2018 za 2018 rok.

Uchwała nr V/47/19 Rady Gminy Unisław z dnia 19 marca 2019


w sprawie uchwalenia Programu Wspierania Rodziny na lata 2019 – 2021.
« nowsze uchwały Uchwały o pozycjach 21 - 40 (z 56) starsze uchwały »

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij