Zarządzenie nr 0050.54.2020 Wójta Gminy Unisław - ORGANUz dnia 16 października 2020w sprawie przeprowadzenia konsultacji w sprawie: Programu współpracy Gminy Unisław z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 r.

Zarządzenie nr 0050.54.2020
Wójta Gminy Unisław - ORGANU
z dnia 16 października 2020


w sprawie przeprowadzenia konsultacji w sprawie: Programu współpracy Gminy Unisław z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 r.

POSTAĆ DOKUMENTÓW - plik do pobrania:

Treść zarządzenia.pdf (2614kB) pdf

metryczka


Opublikował: Wojciech Janus (16 października 2020, 11:12:38)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 285