Zarządzenie nr 0050.10.2021Wójta Gminy Unisław - ORGANUz dnia 22 stycznia 2021w sprawie w sprawie powołania komisji oceny projektów dotyczących wspólnego przygotowania oraz realizacji Projektu określonego Osi Priorytetowej 9 Solidarne społeczeństwo, Działania 9.2 Włączenie społeczne, Poddziałanie 9.2.1 Aktywne włączenie społeczne-projekty małe. Wniosek o dofinansowanie składany jest w odpowiedzi na konkurs zamknięty, nr RPKP.09.02.01-IZ.00-04-392/20 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020, ogłoszonego przez Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego i przyczyniające się do realizacji celu szczegółowego: Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poprzez poprawę i wzmocnienie ich zdolności do zatrudnienia.

Zarządzenie nr 0050.10.2021
Wójta Gminy Unisław - ORGANU
z dnia 22 stycznia 2021


w sprawie w sprawie powołania komisji oceny projektów dotyczących wspólnego przygotowania oraz realizacji Projektu określonego Osi Priorytetowej 9 Solidarne społeczeństwo, Działania 9.2 Włączenie społeczne, Poddziałanie 9.2.1 Aktywne włączenie społeczne-projekty małe. Wniosek o dofinansowanie składany jest w odpowiedzi na konkurs zamknięty, nr RPKP.09.02.01-IZ.00-04-392/20 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020, ogłoszonego przez Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego i przyczyniające się do realizacji celu szczegółowego: Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poprzez poprawę i wzmocnienie ich zdolności do zatrudnienia.

POSTAĆ DOKUMENTÓW - plik do pobrania:

Treść zarządzenia.pdf (563kB) pdf

metryczka


Opublikował: Wojciech Janus (25 stycznia 2021, 12:43:56)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 138