Zarządzenie nr 0121.6.2021Wójta Gminy Unisław - KIEROWNIKAz dnia 7 lipca 2021w sprawie wprowadzenia Regulaminu przydziału odzieży i obuwia roboczego, ochron osobistych, wypłaty ekwiwalentu pieniężnego za używanie własnej odzieży i obuwia roboczego oraz ekwiwalentu za pranie, konserwację i naprawę odzieży i obuwia roboczego w Urzędzie Gminy Unisław

Zarządzenie nr 0121.6.2021
Wójta Gminy Unisław - KIEROWNIKA
z dnia 7 lipca 2021


w sprawie wprowadzenia Regulaminu przydziału odzieży i obuwia roboczego, ochron osobistych, wypłaty ekwiwalentu pieniężnego za używanie własnej odzieży i obuwia roboczego oraz ekwiwalentu za pranie, konserwację i naprawę odzieży i obuwia roboczego w Urzędzie Gminy Unisław

POSTAĆ DOKUMENTÓW - plik do pobrania:

Treść zarządzenia.pdf (4732kB) pdf

Treść zarządzenia - do odczytu.pdf (405kB) pdf

metryczka


Opublikował: Wojciech Janus (12 lipca 2021, 11:11:56)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 89