Komunikat w sprawie konsultacji projektu rocznego Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2016.

Konsultacje projektu rocznego Programu  współpracy z organizacjami pozarządowymi
_________________________________________________________________

Wójt Gminy Unisław zaprasza do konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Unisław w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Gminy Unisław z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2016 r.”

Prawo udziału w konsultacjach mają organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzące działalność pożytku publicznego, które mają siedzibę na terenie Gminy Unisław.

Celem konsultacji jest poznanie uwag i opinii organizacji pozarządowych odnoszących się do projektu przedmiotowej uchwały.

Termin rozpoczęcia konsultacji: 02.11.2015 r.
Termin zakończenia konsultacji: 04.11.2015 r.

Konsultacje będą przeprowadzone w formie wyrażenia pisemnej opinii i złożenia uwag do projektu Programu. Opinie i uwagi można zgłaszać na druku formularza, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 04.11.2015 r. do godz. 15:15:
- pocztą elektroniczną na adres email: barbara.kapanowska@unislaw.pl,
- osobiście - sekretariat, I piętro Urzędu Gminy Unisław

Wynik konsultacji ma charakter opiniotwórczy i nie jest wiążący dla organów Gminy Unisław.

Treść projektu uchwały jest dostępna na stronie Biuletynu Informacji Publicznej pod adresem: www.bip.unislaw.pl, na stronie internetowej Gminy Unisław www.unislaw.pl oraz wywieszona jest na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy.


POSTAĆ DOKUMENTÓW - plik do pobrania:
  
1. Informacja o konsultacjach. (196kB) pdf

2. Zarządzenie Wójta Gminy Unisław ws.:'Programu współpracy Gminy Unisław z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2016r.' (2379kB) pdf

3. Projekt uchwały ws. uchwalenia 'Progamu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2016r.' (2185kB) pdf

4. Formularz zgłaszania uwag i wniosków do projektu. (181kB) pdf

5. Formularz zgłaszania uwag i wniosków do projektu - postać edytowalna. (33kB) word
 

Wójt Gminy
/-/ Jakub Danielewicz

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Unisław (27 października 2015)
Opublikował: Sławomir Gołębiewski (27 października 2015, 10:52:08)

Ostatnia zmiana: Sławomir Gołębiewski (27 października 2015, 11:28:24)
Zmieniono: Korekta linku.

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 484