Inf. z przebiegu konsultacji projektu: „Program współpracy Gminy Unisław z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publ. i o wolontariacie na 2020 r.”

POSTAĆ DOKUMENTÓW - plik do pobrania:

Treść informacji. (169kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Unisław (13 listopada 2019)
Opublikował: Sławomir Gołębiewski (13 listopada 2019, 11:47:53)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 86