Zwołanie XIII Sesji Rady Gminy Unisław na dzień 26 listopada 2019 roku (wtorek) godz. 16:00 w Urzędzie Gminy Unisław, II piętro, sala 19.

POSTAĆ DOKUMENTÓW - plik do pobrania:

Informacja o zwołaniu XIII Sesji Rady Gminy Unisław wraz z porządkiem obrad. (165kB) pdf

1. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Gminy Unisław z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 r. (115kB) pdf

   1a. Załącznik nr 1 do projektu uchwały. (254kB) pdf

   1b. Załącznik nr 2 do projektu uchwały. (114kB) pdf

   1c. Załącznik nr 3 do projektu uchwały. (93kB) pdf

   1d. Załącznik nr 4 do projektu uchwały. (123kB) pdf

   1e. Załącznik nr 5 do projektu uchwały. (119kB) pdf

   1f. Załącznik nr 6 do projektu uchwały. (98kB) pdf

   1g. Załącznik nr 7 do projektu uchwały. (101kB) pdf

2. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Unisław na 2019 r. (230kB) pdf

   2a. Załącznik nr 1 do projektu uchwały. (69kB) pdf

   2b. Załącznik nr 2 do projektu uchwały. (125kB) pdf

   2c. Załącznik nr 3 do projektu uchwały. (161kB) pdf

   2d. Załącznik nr 3a do projektu uchwały. (129kB) pdf

3. Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości. (147kB) pdf

4. Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych. (189kB) pdf

5. Projekt uchwały w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli szkół i przedszkola, dla których Gmina Unisław jest organem prowadzącym. (159kB) pdf

6. Projekt uchwały w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli szkół i przedszkola, dla których Gmina Unisław jest organem prowadzącym. (184kB) pdf

7. Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg, których zarządcą jest Gmina Unisław. (124kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Przewodniczący Rady Gminy Unisław (19 listopada 2019)
Opublikował: Sławomir Gołębiewski (19 listopada 2019, 15:30:11)

Ostatnia zmiana: Sławomir Gołębiewski (19 listopada 2019, 16:12:00)
Zmieniono: Dodanie załącznika.

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 682