2020 | 2015 | 2010

INFORMACJA O PRZYJMOWANIU ZGŁOSZEŃ KANDYDATÓW DO OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH W WYBORACH PREZYDENTA RP


INFORMACJA O PRZYJMOWANIU ZGŁOSZEŃ KANDYDATÓW DO OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH W WYBORACH
PREZYDENTA RP
zarządzonych na dzień 10 maja 2020 roku

 
Wójt Gminy Unisław informuje, że Pełnomocnicy Komitetów Wyborczych lub osoby przez nich upoważnione mogą zgłaszać kandydatów do obwodowych komisji wyborczych w godzinach pracy Urzędu Gminy Unisław:
 
Poniedziałek – 7:15 – 15:15
Wtorek – 8:00 – 17:00
Środa – 7:15 – 15:15
Czwartek – 7:15-15:15
Piątek – 7:15 – 14:15
 
do dnia 10 kwietnia 2020r. do godz. 14.15.

 
Zgłoszenia kandydatów przyjmuje p. Marek Gesing,
pokój Nr 21,tel. 533-303-007.

W związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną, zgodnie z pismem Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 26 marca 2020 r.
znak. ZPOW-571-32/20

zgłoszenia można przesłać w w/w terminie w formie skanu wypełnionego zgłoszenia na adres sekretarz@unislaw.pl

Nie jest przy tym wymagany podpis elektroniczny.

W takim przypadku oryginały zgłoszenia należy bezzwłocznie przesłać do Urzędu pocztą tradycyjną, bądź dostarczyć do punktu podawczego Urzędu (oryginalne dokumenty nie muszą zostać doręczone do czasu upływu terminu na dokonywanie zgłoszeń).

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Unisław (4 marca 2020)
Opublikował: Marek Gesing (4 marca 2020, 06:02:17)

Ostatnia zmiana: Marek Gesing (26 marca 2020, 10:53:38)
Zmieniono: dodano informację o możliwości przesłania skanu zgłoszenia

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 135