Zwołanie XIX Sesji Rady Gminy Unisław na dzień 7 lipca 2020 roku o godzinie 16:00, Hala Widowiskowo-Sportowa w Unisławiu przy ul. Spokojnej 16

POSTAĆ DOKUMENTÓW - plik do pobrania:

Informacja o zwołaniu XIX sesji Rady Gminy Unisław wraz z porządkiem obrad (193kB) pdf

1. Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Unisław na lata 2020 – 2028 (103kB) pdf
1a. załącznik Nr 1 (2872kB) pdf
1b. załącznik Nr 2 (111kB) pdf
1c. załącznik Nr 3 (96kB) pdf

2. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Unisław na 2020 r. (127kB) pdf
2a. załącznik Nr 1 (118kB) pdf
2b. załącznik Nr 2 (122kB) pdf
2c. załącznik Nr 3 (60kB) pdf
2d. załącznik Nr 4 (164kB) pdf
2e. załącznik Nr 5 (133kB) pdf
2f. załącznik Nr 6 (119kB) pdf
2g. załącznik Nr 6a (125kB) pdf
2h. załącznik Nr 6b (113kB) pdf
2i. załącznik Nr 7 (129kB) pdf

3. Projekt uchwały w sprawie utworzenia ośrodka wsparcia w miejscowości Unisław pod nazwą „Klub Seniora” oraz włączenia go w strukturę organizacyjną Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. (140kB) pdf

4. Projekt uchwały w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Dziennym Dom Pobytu Seniora w Unisławiu (137kB) pdf
4a. załącznik Nr 1 - Szczegółowe zasady ponoszenia odpłatności za pobyt w Dziennym Domu Pobytu (DDP) Seniora w Unisławiu (254kB) pdf

5. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia zadań z zakresu administracji rządowej dotyczącej utrzymania grobów cmentarzy, kwater i grobów wojennych na terenie Gminy Unisław. (137kB) pdf
5a. załącznik Nr 1 (652kB) pdf

6. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji Pani Renety Sutor z dnia 31 maja 2020 r. w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego. (138kB) pdf
6a. Petycja (1182kB) pdf
6b. załącznik do petycji (76kB) pdf

7. Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Chełmińskiemu na dofinansowanie nierentownych połączeń autobusowych na terenie powiatu chełmińskiego (109kB) pdf

8. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę gruntów położonych w miejscowości Unisław (117kB) pdf
8a. załącznik Nr 1 (304kB) pdf

9. Projekt uchwały w sprawie komunalizacji mienia Skarbu Państwa (127kB) pdf
9a. załącznik Nr 1 (1206kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Przewodniczący Rady Gminy Unisław (30 czerwca 2020)
Opublikował: Marek Gesing (30 czerwca 2020, 17:00:23)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 69