Zwołuję XXII Sesję Rady Gminy Unisław w dniu 1 grudnia 2020 roku (wtorek) o godzinie 16:00, Obrady zostaną przeprowadzone w trybie zdalnym.

POSTAĆ DOKUMENTÓW - plik do pobrania:

Informacja o zwołaniu XXI Sesji Rady Gminy Unisław wraz z porządkiem obrad.pdf (96kB) pdf

1. Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy skwerowi w Kokocku.pdf (224kB) pdf
a. Załącznik graficzny do projektu.pdf (374kB) pdf
2. Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Chełmińskiemu.pdf (146kB) pdf

3. Projekt uchwały w sprawie WPF.pdf (142kB) pdf
a. Załącznik nr 1 do projektu uchwał.pdf (3023kB) pdf
b. Załącznik nr 2 do projektu uchwał.pdf (205kB) pdf
c. Załącznik nr 3 do projektu uchwał.pdf (98kB) pdf

4. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 r..pdf (166kB) pdf
a. Załącznik nr 1 do projektu uchwał.pdf (117kB) pdf
b. Załącznik nr 2 do projektu uchwał.pdf (135kB) pdf
c. Załącznik nr 3 do projektu uchwał.pdf (166kB) pdf
d. Załącznik nr 4 do projektu uchwał.pdf (133kB) pdf
e. Załącznik nr 5 do projektu uchwał.pdf (121kB) pdf
f.  Załącznik nr 5a do projektu uchwał.pdf (126kB) pdf

5. Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.pdf (245kB) pdf

6. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Unisław z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności.pdf (221kB) pdf
a. Załącznik nr 1 do projektu uchwały.pdf (320kB) pdf
b. Załącznik nr 2 do projektu uchwały.pdf (228kB) pdf
c. Załącznik nr 3 do projektu uchwały.pdf (201kB) pdf
d. Załącznik nr 4 do projektu uchwały.pdf (158kB) pdf
e. Załącznik nr 5 do projektu uchwały.pdf (147kB) pdf
f.  Załącznik nr 6 do projektu uchwały.pdf (135kB) pdf
g. Załącznik nr 7 do projektu uchwały.pdf (135kB) pdf

7. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę lokali użytkowych w miejscowości Kokocko, Bruki Unisławskie oraz Grzybno..pdf (246kB) pdf
a. Załącznik graficzny do projektu uchwały.pdf (2682kB) pdf

8. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użyczenie pomieszczeń w budynku Zespołu Szkół w Unisław na utworzenie Klubu dziecięcego w Unisławiu.pdf (232kB) pdf

9. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użyczenie pomieszczeń Zespołu Szkół w Unisłąwiu na utworzenie Dziennego Domu Pobytu Seniora w Unisławiu.pdf (230kB) pdf

10. Projekt uchwały KSC.pdf (269kB) pdf
a. Załącznik graficzny do projektu uchwały.pdf (2563kB) pdf

11. Projekt uchwały.pdf (254kB) pdf
a. Załącznik graficzny do projektu uchwały.pdf (1093kB) pdf

12. Projekt uchwały w sprawie zmiany statutu GOPS.pdf (225kB) pdf

13. Projekt uchwały -teleopieka_projekt_1.pdf (239kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Przewodniczący Rady Gminy Unisław (24 listopada 2020)
Opublikował: Wojciech Janus (24 listopada 2020, 15:15:47)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 82