RIO

Kontrola kompleksowa przeprowadzona przez RIO w Bydgoszczy w okresie od 30 lipca 2020 r. do 9 września 2020 r. udokumentowana protokołem z dnia 9 października 2020 r.

Przedmiot kontroli: Kontrola sprawdzająca gospodarki finansowej 

Zakres kontroli: Kontrola kompleksowa gospodarki finansowej i zamówień publicznych według ramowej tematyki kontroli

Okres objęty kontrolą: od 1 stycznia 2018 r. do dnia kontroli

POSTAĆ DOKUMENTU - plik do pobrania:

Wystąpienie pokontrolne (532kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Z-ca Prezesa RIO w Bydgoszczy (8 grudnia 2020)
Opublikował: Wojciech Janus (21 lipca 2021, 09:24:54)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 70