Protokół nr VII/15 z obrad Sesji Rady Gminy Unisław.

POSTAĆ DOKUMENTÓW - plik do pobrania:

1. Treść protokołu. (8647kB) pdf


2. Informacja o pracy Wójta Gminy Unisław pomiędzy sesjami. (700kB) pdf

3. Informacja o realizacji uchwał Rady Gminy Unisław podjętych w 2014r. (115kB) pdf

4. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Unisławiu za rok 2014. (2791kB) pdf

5. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Kultury w Unisławiu za 2014 rok. (1508kB) pdf

6. Sprawozdanie z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Unisławiu za rok 2014. (6337kB) pdf

7. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2014. (2259kB) pdf

8. Uchwała RIO w Bydgoszczy ws. wyrażenia opinii o przedłożonym przez Wójta GMiny Unisław sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2014r. wraz z informacją o stanie mienia Gminy. (1383kB) pdf

9. Wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Unisław o udzielenie absolutorium Wójtowi GMiny Unisław za realizację budżetu w 2014r. (236kB) pdf

10. Uchwała RIO w Bydgoszczy ws. opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Wójtowi GMiny Unisław za 2014r. (583kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Wiceprzewodniczący Rady Gminy Unisław (22 czerwca 2015)
Opublikował: Sławomir Gołębiewski (7 października 2015, 11:41:50)

Ostatnia zmiana: Sławomir Gołębiewski (7 października 2015, 12:45:27)
Zmieniono: Korekta kolejności.

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 610