Konkursy

Konkursy

Zarządzenie nr 0050.16.2021 Wójta Gminy Unisław - ORGANU z dnia 24 lutego 2021 w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych w 2021 r.

POSTAĆ DOKUMENTÓW - plik do pobrania:Treść zarządzenia.pdf (1349kB) Załącznik nr 1 (13kB) Załącznik nr 2 (17kB) Załącznik nr 3 (15kB) Załącznik nr 4 (14kB) Załącznik nr 5 (37kB) Załącznik nr 6 [...]

Zarządzenie Wójta Gminy Unisław w sprawie otwartego konkursu ofert na wykonanie w 2021 roku zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz działalności na rzecz osób niepełnosprawnych...

POSTAĆ DOKUMENTÓW - plik do pobrania:1. Treść zarządzenia.pdf (201kB)   1. Treść zarządzenia.docx (21kB) 2. Treść Ogłoszenia (2634kB)   2. Treść Ogłoszenia (46kB) 3. Załącznik informacja [...]

Ogłoszenie w sprawie naboru do Komisji Konkursowej

POSTAĆ DOKUMENTÓW - plik do pobrania:1. [...]

Ogłoszenie Wójta Gminy Unisław w sprawie naboru do Komisji Konkursowej.

Przedmiot konkursu, dla którego powołana zostanie Komisja Konkursowa: działania na rzecz osób niepełnosprawnych oraz działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.POSTAĆ DOKUMENTÓW - pliki do pobrania: [...]

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU - wykonanie zadań publicznych w 2011 roku

Zarządzenie nr 0050-22/11Wójta Gminy Unisławz dnia 10 marca 2011w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych z zakresu: "Upowszechnianie i rozwój kultury fizycznej w różnych dyscyplinach sportu na [...]

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU - wykonanie zadań publicznych w 2011 roku.

Zarządzenie nr 0050-18/11Wójta Gminy Unisławz dnia 7 marca 2011w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych z zakresu: "Działania na rzecz osób niepełnosprawnych, kultury, sztuki, ochrony dóbr [...]

Rozstrzygnięcie konkursu

Rozstrzygnięcie konkursu ofert na wykonanie w 2011 roku zadań publicznych z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz narkomanii w ramach działu 851 (ochrona zdrowia), rozdział 85154 (przeciwdziałanie alkoholizmo [...]

Konkurs ofert na wykonanie w 2011 roku zadań publicznych

POSTAĆ DOKUMENTU - plik do pobrania: [...]

Sport kwalifikowany- konkurs

Zarządzenie Nr 18/2010Wójta Gminy Unisławz dnia 16 kwietnia 2010 roku w sprawie: ogłoszenia konkursu ofert na wykonywanie w 210 roku zadań z zakresu rozwoju sportu kwalifikowanego Na podstawie art 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku [...]

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU - wykonanie w 2010 roku zadań publicznych

Zarządzanie Nr 9/2010Wójta Gminy Unisławz dnia 18 marca 2010r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu działania na rzecz osób niepełnosprawnych, upowszechnianie kultury fizycznej i sportu oraz [...]

Uwaga - zmiana terminu

Dotyczy otwartego konkursu ofert na wykonanie w 2010 roku zadań publicznych w zakresie działań na rzecz osób niepełnosprawnych, działania w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji  oraz upowszechnianie kultury [...]

SPORT KWALIFIKOWANY - WYNIKI KONKURSU

SPORT KWALIFIKOWANY - WYNIKI KONKURSU Zarządzenie Nr 5/2010 Wójta Gminy Unisław z dnia 03 marca 2010 roku w sprawie: rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wykonywanie w 2010 roku zadań z zakresu rozwoju sportu [...]

Konkurs na wykonanie w 2010 roku zadań z zakresu rozwoju sportu kwalifikowanego

Zarządzenie Nr 2/2010 Wójta Gminy Unisław z dnia 01 lutego 2010 roku w sprawie: ogłoszenia konkursu ofert na wykonywanie w 210 roku zadań z zakresu rozwoju sportu kwalifikowanego   Na podstawie art 30 ust. 1 ustawy z [...]

Konkurs na wykonanie w 2010 roku zadań publicznych

Zgodnie z kodeksem postępowania administracyjnego art.57 paragr. 4 - Jeśli koniec terminu przypada na dzień ustawowo wolny od pracy, za ostatni dzień uważa się najbliższy następny dzień powszedni.Zgodnie z powyższym termin składania ofert [...]

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU - SPORT KWALIFIKOWANY - IV KWARTAŁ 2009R.

Zarządzenie Nr 66/09 Wójta Gminy Unisław z dnia 02 października 2009 roku w sprawie: rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wykonywanie w IV kwartale 2009 roku zadań z zakresu rozwoju sportu [...]

Konkurs ofert na realizacje zadań z zakresu rozwoju sportu kwalifikowanego w różnych dyscyplinach sportowych na terenie Gminy Unisław w IV kwartale 2009 roku

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 63/09 Wójta Gminy Unisław z dnia 23 września 2009 roku. Wójt Gminy Unisław ogłasza konkurs ofert na realizacje zadań z zakresu rozwoju sportu kwalifikowanego, w różnych dyscyplinach [...]

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU

Otwarty konkurs ofert na wykonanie w 2009 roku zadań publicznych w zakresie działań na rzecz osób niepełnosprawnych, działania w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji  oraz upowszechnianie kultury fizycznej i [...]

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU - SPORT KWALIFIKOWANY

Otwarty konkurs ofert na wykonywanie w 2009 roku zadań z zakresu rozwoju sportu kwalifikowanego - rozstrzygniętyPlik do pobrania - [...]

Otwarty konkurs ofert na wykonanie w 2009 roku zadań publicznych

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 5/09 Wójta Gminy Unisław z dnia 29 stycznia 2009 roku.   Wójt Gminy Unisław ogłasza otwarty konkurs ofert na wykonanie w 2009 roku zadań publicznych w zakresie działań na rzecz osób [...]

Konkurs ofert na wykonywanie w 2009 roku zadań z zakresu rozwoju sportu kwalifikowanego

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 6/09 Wójta Gminy Unisław z dnia 29 stycznia 2009 roku. Wójt Gminy Unisławogłasza konkurs ofert na realizacje zadań z zakresu rozwoju sportu kwalifikowanego, w różnych dyscyplinach [...]

metryczka