Zwołanie XXVII/12 Sesji Rady Gminy Unisław na dzień 22 listopada 2012r. (czwartek) godz. 17:00 w Sali Posiedzeń Urzędu Gminy w Unisławiu.

POSTAĆ DOKUMENTÓW - pliki do pobrania:

1. Informacja o zwołaniu XXVII/12 Sesji Rady Gminy wraz z porządkiem obrad. (32kB) pdf

2. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Gminy Unisław z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2013 r.” (125kB) pdf
2a. Załącznik nr 1 do projektu uchwały (269kB) pdf

3. Projekt uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie określenia trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji udzielanych dla szkół i placówek niepublicznych wpisanych do ewidencji szkół i p (172kB) pdf

4. Projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu dla członków jednostek ochotniczej straży pożarnej (179kB) pdf

5. Projekt uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa do obliczenia podatku rolnego na terenie Gminy Unisław w 2013 r. (147kB) pdf

6. Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2013 r. (189kB) pdf

7. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Wójta Gminy Unisław (187kB) pdf

8. Projekt uchwały w sprawie ogólnodostępności boiska sportowego w miejscowości Kokocko (158kB) pdf

9. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za I połowę 2012r. (1218kB) pdf
9a. Załącznik nr 1 do sprawozdania z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2012r. (181kB) pdf
9b. Załącznik nr 2 do sprawozdania z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2012r. (487kB) pdf
9c. Załącznik nr 2a do sprawozdania z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2012r. (161kB) pdf
9d. Załącznik nr 2b do sprawozdania z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2012r. (182kB) pdf
9e. Załącznik nr 3 do sprawozdania z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2012r. (17kB) pdf

9f. Załącznik nr 4 do sprawozdania z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2012r. (30kB) pdf
9g. Załącznik nr 5 do sprawozdania z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2012r. (23kB) pdf
9h. Załącznik nr 6 do sprawozdania z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2012r. (29kB) pdf
9i. Załącznik nr 7 do sprawozdania z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2012r. (22kB) pdf
9j. Załącznik nr 8 do sprawozdania z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2012r. (99kB) pdf
9k. Załącznik nr 9 do sprawozdania z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2012r. (1756kB) pdf
9l. Załącznik nr 10 do sprawozdania z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2012r. (126kB) pdf
9m. Załącznik nr 11 do sprawozdania z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2012r. (808kB) pdf
9n. Załącznik nr 12 do sprawozdania z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2012r. (43kB) pdf
9o. Załącznik nr 13 do sprawozdania z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2012r. (37kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Przewodniczący Rady Gminy Unisław (14 listopada 2012)
Opublikował: Sławomir Gołębiewski (15 listopada 2012, 08:14:48)

Ostatnia zmiana: Sławomir Gołębiewski (16 listopada 2012, 12:18:44)
Zmieniono: Dodanie załącznika.

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1338