Zwołanie XXXIV Sesji Rady Gminy Unisław na dzień 27 sierpnia 2013r. (wtorek) godz. 17:00 w Sali Posiedzeń Urzędu Gminy Unisław.

POSTAĆ DOKUMENTÓW - pliki do pobrania:

1. Informacja o zwołaniu XXXIV Sesji Rady Gminy wraz z porządkiem obrad. (302kB) pdf

3. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę części nieruchomości, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka ewidencyjna nr 38/5 (124kB) pdf
3a. Załącznik do projektu uchwały (446kB) pdf

4. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę części nieruchomości, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka ewidencyjna nr 38/9 (124kB) pdf
4a. Załącznik do projektu uchwały (443kB) pdf

2. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem budynku magazynowego oraz gruntu w miejscowości Raciniewo, przy ul. Dębowej 1 (124kB) pdf
2a. Załącznik do projektu uchwały (582kB) pdf


5. Projrkt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi złożonej przez pracowników pedagogicznych Przedszkola Gminnego „Krasnoludek” w Unisławiu na działanie Wójta Gminy Unisław (163kB) pdf

6. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi złożonej przez Radę Rodziców Przedszkola Gminnego „Krasnoludek” w Unisławiu na działanie Wójta Gminy Unisław (151kB) pdf

7. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi złożonej przez Stowarzyszenie na Rzecz Edukacji i Rozwoju „Szansa” w Unisławiu na działanie Wójta Gminy Unisław (149kB) pdf

8. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi złożonej przez przedstawicieli Rady Pedagogicznej Przedszkola Gminnego „Krasnoludek” w Unisławiu na działanie Wójta Gminy Unisław (158kB) pdf


metryczka


Wytworzył: Przewodniczący Rady Gminy Unisław (20 sierpnia 2013)
Opublikował: Sławomir Gołębiewski (21 sierpnia 2013, 14:01:49)

Ostatnia zmiana: Sławomir Gołębiewski (21 sierpnia 2013, 14:40:00)
Zmieniono: Korekta szaty graficznej.

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1163