Zwołanie XLI Sesji Rady Gminy Unisław na dzień 27 grudnia 2013r. (piątek) godz. 16:00 w Sali Posiedzeń Urzędu Gminy Unisław.

POSTAĆ DOKUMENTÓW - pliki do pobrania:

1. Informacja o zwołaniu XLI Sesji Rady Gminy wraz z porządkiem obrad. (422kB) pdf

2. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w Gminie Unisław na rok 2014 (131kB) pdf
2a. Załącznik do projektu uchwały. (267kB) pdf

3. Projekt uchwały w sprawie realizacji zadania pn.: „Kultura fizyczna seniorów w Gminie Unisław w 2014 r.” (208kB) pdf

4. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2014 r. (131kB) pdf
4a. Załącznik do projektu uchwały. (174kB) pdf

5. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka ewidencyjna nr 98. (124kB) pdf
5a. Załącznik do projektu uchwały. (797kB) pdf

6. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu lokalu na cele użytkowe. (152kB) pdf

7. Projekt budżetu na 2014r.

8. Opinia RIO ws. projektu budżetu na 2014r. (2488kB) pdf

9. Opinia RIO ws. deficytu. (889kB) pdf

10. Opinia RIO ws. WPF. (2091kB) pdfmetryczka


Wytworzył: Przewodniczący Rady Gminy Unisław (13 grudnia 2013)
Opublikował: Sławomir Gołębiewski (13 grudnia 2013, 14:16:19)

Ostatnia zmiana: Sławomir Gołębiewski (13 grudnia 2013, 14:28:53)
Zmieniono: Korekta opisu.

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1295