Zwołanie XLIII/14 Sesji Rady Gminy Unisław na dzień 25 marca 2014r. (wtorek) godz. 17:00 w Sali Posiedzeń Urzędu Gminy Unisław.

POSTAĆ DOKUMENTÓW - pliki do pobrania:

1. Informacja o zwołaniu XLIII Sesji Rady Gminy wraz z porządkiem obrad. (320kB) pdf

2. Sprawozdania merytoryczne i finansowe sołectw gminy Unisław za 2013r.
   a) Sołectwo Błoto. (599kB) pdf
   b) Sołectwo Bruki Kokocka, (248kB) pdf
   c) Sołectwo Bruki Unisławskie. (462kB) pdf
   d) Sołectwo Głażewo. (237kB) pdf
   e) Sołectwo Gołoty (530kB) pdf
   f) Sołectwo Grzybno. (2527kB) pdf
   g) Sołectwo Kokocko (275kB) pdf
   h) Sołectwo Raciniewo. (314kB) pdf
   i) Sołectwo Unisław. (280kB) pdf

3. w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Unisław środków funduszu sołeckiego. (129kB) pdf

4. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji „Programu współpracy Gminy Unisław z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2013 r. ” (153kB) pdf
4a. Załącznik do projektu uchwały. (2111kB) pdf

5. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji zadań określonych w Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na terenie Gminy Unisław w latach 2008-2015 za rok 2013. (125kB) pdf
5a. Załącznik do projektu uchwały. (374kB) pdf

6. Projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki . (124kB) pdf

7. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia woli przejęcia na własność Gminy Unisław działki nr 189/4 w miejscowości Grzybno. (123kB) pdf
7a. Załącznik do projektu uchwały. (327kB) pdf

8. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w Gminie Unisław na rok 2014. (168kB) pdf
8a. Załącznik do projektu uchwały. (173kB) pdf

9. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z Programu Wspierania Rodziny dla Gminy Unisław na lata 2013 – 2015. (123kB) pdf
9a. Załącznik do projektu uchwały. (279kB) pdf

10. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Unisław umowy partnerskiej w celu realizacji projektu „Internetowy urząd”. (138kB) pdf

11. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do projektu konkursowego współfinansowanego ze środków zewnętrznych pod nazwą „Rusz głową”. (138kB) pdf

12. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę część nieruchomości, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka ewidencyjna nr 762/4. (122kB) pdf
12a. Załącznik do projektu uchwały. (546kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Przewodniczący Rady Gminy Unisław (17 marca 2014)
Opublikował: Sławomir Gołębiewski (18 marca 2014, 14:09:46)

Ostatnia zmiana: Sławomir Gołębiewski (24 marca 2014, 13:56:12)
Zmieniono: Korekta opisu.

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1175