Zwołanie III Sesji Rady Gminy Unisław na dzień 18 marca 2015r. (środa) godz. 16:00 w Urzędzie Gminy Unisław (II piętro, pok. nr 19).

POSTAĆ DOKUMENTÓW - plik do pobrania:

Informacja o zwołaniu sesji Rady Gminy Unisław wraz z porządkiem obrad. (571kB) pdf

1. Projekt uchwały w sprawie nadania obiektowi sportowemu przy ulicy Chełmińskiej w Unisławiu nazwy „Gminny Stadion Sportowy im. Władysława Bonieckiego w Unisławiu”. (221kB) pdf

2. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji zadań określonych w Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na terenie Gminy Unisław w latach 2008-2015 za rok 2014. (140kB) pdf
2a. Załącznik do projektu uchwały. (204kB) pdf

3. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z Programu Wspierania Rodziny dla Gminy Unisław na lata 2013 – 2015. (139kB) pdf
3a. Załącznik do projektu uchwały. (375kB) pdf

4. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji „Programu współpracy Gminy Unisław z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2014 r.' (232kB) pdf
4a. Załącznik do projektu uchwały. (4344kB) pdf

5a. Sprawozdanie - sołectwo Błoto. (727kB) pdf
5b. Sprawozdanie - sołectwo Bruki Kokocka. (336kB) pdf
5c. Sprawozdanie - sołectwo Bruki Unisławskie. (481kB) pdf
5d. Sprawozdanie - sołectwo Głażewo. (381kB) pdf
5e. Sprawozdanie - sołectwo Gołoty. (781kB) pdf
5f. Sprawozdanie - sołectwo Grzybno. (5483kB) pdf
5g. Sprawozdanie - sołectwo Kokocko. (331kB) pdf
5h. Sprawozdanie - sołectwo Raciniewo. (463kB) pdf
5i. Sprawozdanie - sołectwo Unisław. (575kB) pdf

6. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w Gminie Unisław na rok 2015 (301kB) pdf
6a. Załącznik do projektu uchwały. (173kB) pdf

7. Projekt uchwały w sprawie komunalizacji mienia Skarbu Państwa. (164kB) pdf
7a. Załącznik nr 1 do projektu uchwały. (1450kB) pdf
7b. Załącznik nr 2 do projektu uchwały. (1153kB) pdf
7c. Załącznik nr 3 do projektu uchwały. (2242kB) pdf
7d. Załącznik nr 4 do projektu uchwały. (1887kB) pdf

8. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę części nieruchomości, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka ewidencyjna nr 179/1. (141kB) pdf
8a. Załącznik do projektu uchwały. (472kB) pdf

9. Projekt uchwały w sprawie nieodpłatnego nabycia części działki nr 3/2 w Stablewicach z przeznaczeniem pod drogę. (155kB) pdf
9a. Załącznik do projektu uchwały. (807kB) pdf

10. Projekt uchwały w sprawie wyznaczenia Delegata do Kujawsko-Pomorskiego Samorządowego Stowarzyszenia „Salutaris”. (214kB) pdf

11. Projekt uchwały w sprawie ustalenia kryteriów rekrutacji, punktacji oraz dokumentów potwierdzających ich spełnianie w przedszkolu gminnym prowadzonym przez Gminę Unisław. (229kB) pdf

12. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi złożonej przez Stowarzyszenie Inicjatyw Wiejskich „Mała Ojczyzna” w Brukach Unisławskich na działanie Wójta Gminy Unisław. (235kB) pdf

13. Projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu. (142kB) pdf

14. Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Unisław na lata 2015-2025. (207kB) pdf
14a. Załącznik do projektu uchwały. (6379kB) pdf

15. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Unisław na 2015 r. (189kB) pdf
15a. Załącznik nr 1 do projektu uchwały. (1257kB) pdf
15b. Załącznik nr 2 do projektu uchwały. (2867kB) pdf
15c. Załącznik nr 3 do projektu uchwały. (424kB) pdf
15d. Załącznik nr 4 do projektu uchwały. (1259kB) pdf
15e. Załącznik nr 5 do projektu uchwały. (511kB) pdf
15f. Załącznik nr 6 do projektu uchwały. (501kB) pdf
15g. Załącznik nr 6a do projektu uchwały. (616kB) pdf
15h. Załącznik nr 6b do projektu uchwały. (658kB) pdf
15i. Załącznik nr 6c do projektu uchwały. (610kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Przewodniczący Rady Gminy Unisław (9 marca 2015)
Opublikował: Sławomir Gołębiewski (12 marca 2015, 10:41:55)

Ostatnia zmiana: Sławomir Gołębiewski (12 marca 2015, 12:37:19)
Zmieniono: Dodanie informacji.

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 680