Zwołanie XXIII Sesji Rady Gminy Unisław na dzień 23 marca 2017 r. (czwartek) godz. 17:00 w Urzędzie Gminy w Unisławiu (pok. 19-sala posiedzeń, II piętro).

POSTAĆ DOKUMENTÓW - plik do pobrania:

Informacja o zwołaniu XXIII Sesji Rady Gminy Unisław wraz z porządkiem obrad. (238kB) pdf

1. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z Programu Wspierania Rodziny dla Gminy Unisław na lata 2016 – 2018. (344kB) pdf
1a. Załącznik do projektu uchwały. (631kB) pdf

2. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Programu Wspierania Rodziny na lata 2016 - 2018. (347kB) pdf
2a. Załącznik do projektu uchwały. (813kB) pdf

3. Projrkt uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w Gminie Unisław na rok 2017. (508kB) pdf
3a. Załącznik do projektu uchwały. (247kB) pdf

4. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości, oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki nr 90/2 oraz 91/2, położone w Unisławiu, w drodze bezprzetargowej. (216kB) pdf
4a. Załącznik do projektu uchwały. (210kB) pdf

5a. Sprawozdanie merytoryczne i finansowe z działalności sołectwa BŁOTO. (409kB) pdf
5b. Sprawozdanie merytoryczne i finansowe z działalności sołectwa BRUKI KOKOCKA. (265kB) pdf
5c. Sprawozdanie merytoryczne i finansowe z działalności sołectwa BRUKI UNISŁAWSKIE. (262kB) pdf
5d. Sprawozdanie merytoryczne i finansowe z działalności sołectwa GŁAŻEWO. (244kB) pdf
5e. Sprawozdanie merytoryczne i finansowe z działalności sołectwa GOŁOTY. (496kB) pdf
5f. Sprawozdanie merytoryczne i finansowe z działalności sołectwa GRZYBNO. (2306kB) pdf
5g. Sprawozdanie merytoryczne i finansowe z działalności sołectwa KOKOCKO. (299kB) pdf
5h. Sprawozdanie merytoryczne i finansowe z działalności sołectwa RACINIEWO. (497kB) pdf
5i. Sprawozdanie merytoryczne i finansowe z działalności sołectwa STABLEWICE. (254kB) pdf
5j. Sprawozdanie merytoryczne i finansowe z działalności sołectwa UNISŁAW. (697kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Przewodniczący Rady Gminy Unisław (15 marca 2017)
Opublikował: Sławomir Gołębiewski (16 marca 2017, 10:56:35)

Ostatnia zmiana: Sławomir Gołębiewski (16 marca 2017, 11:13:05)
Zmieniono: Korekta etykiety.

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 380