Zwołanie XXVIII Sesji Rady Gminy Unisław na dzień 18 grudnia 2017 roku (poniedziałek) godz. 17.00 w Urzędzie Gminy w Unisławiu (II piętro, pok. Nr 19).

POSTAĆ DOKUMENTÓW - plik do pobrania:

Informacja o zwołaniu XXVIII Sesji Rady Gminy Unisław wraz z porządkiem obrad. (285kB) pdf

1. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w Gminie Unisław na rok 2018. (350kB) pdf

1a. Załącznik do projektu uchwały. (979kB) pdf

2. Projekt uchwały w sprawie realizacji zadania pn.: „Kultura fizyczna seniorów w Gminie Unisław w 2018 r.” (410kB) pdf

3. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wprowadzenie należności pieniężnych jednostki samorządu terytorialnego do Rejestru Należności publicznoprawnych oraz określenia rodzaju należności pieniężnych, których dane są przekazywane do re (352kB) pdf

4. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2018 r. (346kB) pdf

4a. Załącznik do projektu uchwały. (113kB) pdf

5. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Unisław na lata 2018-2025 (344kB) pdf

5a. Załącznik nr 1 do projektu uchwały. (3330kB) pdf

5b. Załącznik nr 2 do projektu uchwały. (96kB) pdf

5c. Załącznik nr 3 do projektu uchwały. (413kB) pdf

6. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Unisław na 2018 r. (312kB) pdf

6. Część opisowa do Projektu Budżetu Gminy Unisław na 2018 rok. (1013kB) pdf

6a. Załącznik nr 1 do projektu uchwały. (84kB) pdf

6b. Załącznik nr 2 do projektu uchwały. (211kB) pdf

6c. Załącznik nr 3 do projektu uchwały. (56kB) pdf

6d. Załącznik nr 4 do projektu uchwały. (134kB) pdf

6e. Załącznik nr 5 do projektu uchwały. (296kB) pdf

6f. Załącznik nr 6 do projektu uchwały. (81kB) pdf

6g. Załącznik nr 6a do projektu uchwały. (96kB) pdf

6h. Załącznik nr 6b do projektu uchwały. (77kB) pdf

6i. Załącznik nr 6c do projektu uchwały. (79kB) pdf

6j. Załącznik nr 6d do projektu uchwały. (53kB) pdf

6k. Załącznik nr 6e do projektu uchwały. (81kB) pdf

6l. Załącznik nr 7 do projektu uchwały. (261kB) pdf

6m. Załącznik nr 8 do projektu uchwały. (114kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Przewodniczący Rady Gminy Unisław (4 grudnia 2017)
Opublikował: Sławomir Gołębiewski (4 grudnia 2017, 14:58:41)

Ostatnia zmiana: Sławomir Gołębiewski (11 grudnia 2017, 13:39:24)
Zmieniono: Korekta załącnzika.

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 242