Zwołanie XXXII Sesji Rady Gminy Unisław na dzień 24 kwietnia 2018 roku (wtorek) godz. 17.00 w Urzędzie Gminy w Unisławiu (II piętro, pok. Nr 19)

POSTAĆ DOKUMENTÓW - plik do pobrania:

Informacja o zwołaniu XXXII Sesji Rady Gminy Unisław wraz z porządkiem obrad (213kB) pdf

1. Projekt uchwały w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej w ramach Zespołu Szkół w Unisławiu poprzez likwidację oddziału przedszkolnego (155kB) pdf

2. Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Chełmińskiemu na realizację zadania pn.: „Ścieżki rowerowe w Powiecie Chełmińskim” (180kB) pdf

3. Projekt uchwały w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, doradców zawodowych i terapeutów pedagogicznych (117kB) pdf

4. Projekt uchwały w sprawie zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego (127kB) pdf

5. Projekt uchwały w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczyciela, któremu powierzono stanowisko kierownicze (129kB) pdf

6. Projekt uchwały w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami na terenie Gminy Unisław (144kB) pdf

7a. Sprawozdanie merytoryczne i finansowe z działalności Sołectwa Błoto za 2017 rok (540kB) pdf
7b. Sprawozdanie merytoryczne i finansowe z działalności Sołectwa Głażewo za 2017 rok (283kB) pdf
7c. Sprawozdanie merytoryczne i finansowe z działalności Sołectwa Gołoty za 2017 rok (476kB) pdf
7d. Sprawozdanie merytoryczne i finansowe z działalności Sołectwa Grzybno za 2017 rok (897kB) pdf
7e. Sprawozdanie merytoryczne i finansowe z działalności Sołectwa Kokocko za 2017 rok (384kB) pdf
7f.  Sprawozdanie merytoryczne i finansowe z działalności Sołectwa Bruki Kokocka za 2017 rok (296kB) pdf
7g. Sprawozdanie merytoryczne i finansowe z działalności Sołectwa Bruki Unisławskie za 2017 rok (302kB) pdf
7h. Sprawozdanie merytoryczne i finansowe z działalności Sołectwa Stablewice za 2017 rok (203kB) pdf
7i. Sprawozdanie merytoryczne i finansowe z działalności Sołectwa Raciniewo za 2017 rok (544kB) pdf
7j. Sprawozdanie merytoryczne i finansowe z działalności Sołectwa Unisław za 2017 rok (646kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Przewodniczący Rady Gminy (17 kwietnia 2018)
Opublikował: Marek Gesing (17 kwietnia 2018, 14:13:13)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 220