Zwołanie XXXIII Sesji Rady Gminy Unisław na dzień 29 maja 2018 roku (wtorek) godz. 17.00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Unisławiu.

POSTAĆ DOKUMENTÓW - plik do pobrania:

Informacja o zwołaniu XXXIII Sesji Rady Gminy Unisław wraz z porządkiem obrad. (550kB) pdf

1. Informacja o realizacji uchwał Rady Gminy Unisław podjętych w 2017 roku. (218kB) pdf

2. Sprawozdanie z działalności GOPS w Unisławiu za 2017 rok. (2851kB) pdf

3. Sprawozdanie z działalności GOK w Unisławiu za 2017 rok. (3995kB) pdf

4. Sprawozdanie z działalności GBP w Unisławiu za 2017 rok. (3724kB) pdf

5. Sprawozdanie z realizacji zadań Gminnego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii za rok 2017. (2147kB) pdf

6. Sprawozdanie z realizacji 'Programu współpracy Gminy Unisław z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2017 r.' (1417kB) pdf

7. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Zdrowia w Unisławiu za rok 2017. (211kB) pdf
7a. Załącznik do projektu uchwały. (2462kB) pdf

8. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia raportu o sytuacji ekonomiczno-finansowej Gminnego Ośrodka Zdrowia w Unisławiu. (386kB) pdf
8a. Załącznik do projektu uchwały. (1910kB) pdf

9. Projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Chełmińskiemu na realizację zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1607C Dorposz Szlachecki – Unisław”. (390kB) pdf

10. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia gminnego programu profilaktyki i rozwiazywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na rok 2018. (387kB) pdf

11. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu za 2017 r. (203kB) pdf

12. Projekt uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Unisław. (208kB) pdf
12a. Załącznik 1 do projektu uchwały. (1276kB) pdf
12b. Załącznik 2 do projektu uchwały. (382kB) pdf
12c. Załącznik 3 do projektu uchwały. (528kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Przewodniczący Rady Gminy Unisław (15 maja 2018)
Opublikował: Sławomir Gołębiewski (15 maja 2018, 16:17:12)

Ostatnia zmiana: Sławomir Gołębiewski (15 maja 2018, 16:54:36)
Zmieniono: Dodanie etykiety.

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 300