Zwołanie V Sesji Rady Gminy Unisław na dzień 19 marca 2019 roku (wtorek) godz. 16:00 w Urzędzie Gminy Unisław, II piętro, sala 19.

POSTAĆ DOKUMENTÓW - plik do pobrania:

Informacja o zwołaniu V Sesji Rady Gminy Unisław wraz z porządkiem obrad. (376kB) pdf

1. Projekt uchwały w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023. (443kB) pdf

2. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Programu Wspierania Rodziny na lata 2019 – 2021. (891kB) pdf

3. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z Programu Wspierania Rodziny dla Gminy Unisław na lata 2016 – 2018 za 2018 rok. (799kB) pdf

4. Projekt uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji udzielanych z budżetu Gminy Unisław ... (595kB) pdf

5. Projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych. (209kB) pdf

6. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w Gminie Unisław na rok 2019. (577kB) pdf
6a. Załącznik nr 1 do projektu uchwały. (245kB) pdf

7. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Unisław Umowy współpracy Uczestników Klastra Energii pn.: „Energia Ziemi Chełmińskiej”. (386kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Przewodniczący Rady Gminy Unisław (12 marca 2019)
Opublikował: Sławomir Gołębiewski (12 marca 2019, 16:01:33)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 196