Zwołanie XII Sesji Rady Gminy Unisław na dzień 29 października 2019 roku (wtorek) godz. 16:00 w Urzędzie Gminy Unisław, II piętro, sala 19.

POSTAĆ DOKUMENTÓW - plik do pobrania:

Informacja o zwołaniu XII Sesji Rady Gminy Unisław wraz z porządkiem obrad. (246kB) pdf

1. Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego w Unisławiu w czteroletnie Liceum Ogólnokształcące. (115kB) pdf

2. Projekt uchwały w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej w Kokocku poprzez likwidację oddziału przedszkolnego. (155kB) pdf

3. Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności dotychczasowego Gimnazjum w Unisławiu. (113kB) pdf

4. Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr III/19/99 Rady Gminy w Unisławiu z dnia 31 maja 1999 r. w sprawie utworzenia Zespołu Szkół w Unisławiu. (115kB) pdf

5. Projekt uchwały w sprawie zaliczenia wybranych dróg do kategorii dróg gminnych. (139kB) pdf

   5a. Załącznik nr 1 do projektu uchwały. (132kB) pdf

   5b. Załącznik nr 2 do projektu uchwały. (345kB) pdf

6. Projekt uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych. (162kB) pdf

7. Projekt uchwały w sprawie nadania nazw ulic na terenie sołectwa Kokocko, gmina Unisław. (182kB) pdf

   7a. Załącznik do projektu uchwały. (736kB) pdf

8. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi odmowy pierwokupu i wykupu lokalu najemnicy. (138kB) pdf

9. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Gminy Unisław z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie n (115kB) pdf

   9a. Program współpracy Gminy Unisław z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 r. (254kB) pdf

   9b. Regulaminu pracy Komisji Konkursowej opiniującej oferty złożone na realizację zadań publicznych w 2020 r. (114kB) pdf

      9c. Załącznik nr 1 do regulaminu. (93kB) pdf

      9d. Załącznik nr 2 do regulaminu. (123kB) pdf

      9e. Załącznik nr 3 do regulaminu. (119kB) pdf

      9f. Załącznik nr 4 do regulaminu. (98kB) pdf
  
      9g. Załącznik nr 5 do regulaminu. (101kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Przewodniczący Rady Gminy Unisław (22 października 2019)
Opublikował: Sławomir Gołębiewski (22 października 2019, 15:47:17)

Ostatnia zmiana: Sławomir Gołębiewski (22 października 2019, 19:06:32)
Zmieniono: Korekta załącznika.

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 282