Zwołanie XV/11 Sesji Rady Gminy Unisław na dzień 29 listopada 2011r. (wtorek) godz. 17:00.

POSTAĆ DOKUMENTÓW - pliki do pobrania:

1. Informacja o zwołaniu XV/11 Sesji Rady Gminy wraz z porządkiem obrad. (42kB) pdf

2. Projekt uchwały ws. zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej. (315kB) pdf

3. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Gminy Unisław z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2012 rok”. (299kB) pdf

4. Projekt uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa do obliczenia podatku rolnego na terenie Gminy Unisław w roku 2012 (210kB) pdf

5. Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek i zwolnień w podatku od nieruchomości na 2012 rok (271kB) pdf

6. Projekt uchwały w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych (217kB) pdf

7. Projekt uchwały w sprawie ustalenia opłat za świadczenia nauczania, wychowania i opieki realizowane w przedszkolu oraz oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Unisław (275kB) pdf

8. Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy Widokowej (203kB) pdf
8a. Załącznik do projektu uchwały - mapa. (527kB) jpg

9. Projekt uchwały w sprawie ogólnodostępności boisk sportowych w miejscowościach Raciniewo i Stablewice (230kB) pdf

10. Projekt uchwały w sprawie przejęcia na własność Gminy Unisław nieruchomości położonej w miejscowości Raciniewo, obręb Unisław w celu budowy ścieżki rowerowej (183kB) pdf
10a. Załącznik do projektu uchwały - mapa (306kB) jpg

11. Projekt uchwały w sprawie sprzedaży działki w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości stanowiącej własność Gminy Unisław, zabudowanej budynkiem mieszkalnym położonym przy ul. Lipowej 48 w Unisławiu (208kB) pdf
11a. Załącznik do projektu uchwały - mapa (577kB) jpg

12. Projekt uchwały w sprawie uchylenia uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla OSP Unisław na karosację auta pożarniczego (208kB) pdf
metryczka


Wytworzył: Przewodniczący Rady Gminy (21 listopada 2011)
Opublikował: Sławomir Gołębiewski (22 listopada 2011, 17:05:06)

Ostatnia zmiana: Sławomir Gołębiewski (23 listopada 2011, 08:02:01)
Zmieniono: Korekta szaty graficznej.

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1586