RIO

RIO

RIO

Kontrola sprawdzająca przeprowadzona przez RIO w Bydgoszczy w okresie od 1 września do 21 września 2009 roku udokumentowana protokółem z dnia 21 września 2009 r.

Przedmiot kontroli: Kontrola sprawdzająca gospodarki finansowej   Zakres kontroli: Wykonanie zaleceń pokontrolnych przesłanych przez Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy pismem nr RIO/KF/4104/25/2008 z dnia 2 [...]

Kontrola kompleksowa przeprowadzona przez RIO w Bydgoszczy w okresie od 12 maja do 11 sierpnia 2008 roku udokumentowana protokółem z dnia 11 sierpnia 2008 r.

Zakres kontroli: Kontrola kompleksowa gospodarki finansowej i zamówień publicznych gminy według ramowej tematyki kontroli.   Okres objęty kontrolą: lata 2007 – 2008 do dnia kontroli   Wystąpienie pokontrolne z dnia 2 [...]

Kontrola kompleksowa przeprowadzona przez RIO w Bydgoszczy w okresie od 27 września do 17 grudnia 2004 roku udokumentowana protokółem z dnia 31 grudnia 2004 r.

Zakres kontroli: Kontrola kompleksowa gospodarki finansowej i zamówień publicznych gminy według ramowej tematyki kontroli.   Okres objęty kontrolą: 2003 rok oraz 2002 rok w zakresie podatku od nieruchomości   Wystąpienie [...]

metryczka