RIO

Kontrola sprawdzająca przeprowadzona przez RIO w Bydgoszczy w okresie od 1 września do 21 września 2009 roku udokumentowana protokółem z dnia 21 września 2009 r.

Przedmiot kontroli: Kontrola sprawdzająca gospodarki finansowej  

Zakres kontroli: Wykonanie zaleceń pokontrolnych przesłanych przez Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy pismem nr RIO/KF/4104/25/2008 z dnia 2 października 2008 r.  

Okres objęty kontrolą: I półrocze 2009 roku   Wystąpienie pokontrolne z dnia 17 listopada 2009 roku skierowane do kierownika jednostki.POSTAĆ DOKUMENTU
- plik do pobrania:


Wystąpienie pokontrolne (275kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Z-ca Prezesa RIO w Bydgoszczy (17 listopada 2009)
Opublikował: Sławomir Gołębiewski (28 czerwca 2011, 08:29:25)

Ostatnia zmiana: Sławomir Gołębiewski (28 czerwca 2011, 09:39:53)
Zmieniono: Korekta szaty graficznej

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 3064