Rada Gminy

RADA GMINY UNISŁAW

Przewodniczący
Jarosław Szczeciak


Z-ca Przewodniczącego
Adam Mularz


Z-ca Przewodniczącego
Mateusz SzatkowskiCzłonkowie Rady Gminy:

1. Berej Dawid
e-mail: dawid.berej@unislaw.pl

2. Bojanowski Marcin
e-mail: marcin.bojanowski@unislaw.pl

3. Dworzecki Tomasz
e-mail: tomasz.dworzecki@unislaw.pl

4. Jabłoński Roman

5. Kalkowski Marcin
e-mail: marcin.kalkowski@unislaw.pl

6. Krause Elżbieta

7. Laskowski Roman

8
. Matuszewski Wojciech
e-mail: wojciech.matuszewski@unislaw.pl

9. Mucha Gabriela

10. Mularz Adam
e-mail: adam.mularz@unislaw.pl

11. Musiał Szymon
e-mail: szymon.musial@unislaw.pl

12. Pałucka Maria
e-mail: maria.palucka@unislaw.pl

13. Szatkowski Mateusz
e-mail: mateusz.szatkowski@unislaw.pl

14. Szczeciak Jarosław
e-mail: jaroslaw.szczeciak@unislaw.pl

15. Szerszeń Marcin
e-mail: marcin.szerszen@unislaw.pl

______________________________________________________________________________

Uchwały powiązane:

1. Uchwała nr I/1/2014 Rady Gminy Unisław z dnia 1 grudnia 2014 w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Unisław.

2. Uchwała nr I/2/2014 Rady Gminy Unisław z dnia 1 grudnia 2014 w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Gminy Unisław.

3. Uchwała nr I/7/2014 Rady Gminy Unisław z dnia 1 grudnia 2014 w sprawie diet dla radnych Rady Gminy Unisław.

4. Uchwała nr XVI/119/16 Rady Gminy Unisław z dnia 19 maja 2016 zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej..

5. Uchwała nr XXII/167/17 Rady Gminy Unisław z dnia 15 lutego 2017 w sprawie przyjęcia rezygnacji radnego Marcina Szerszenia z funkcji Przewodniczącego Rady Gminy Unisław..

6. Uchwała nr XXII/168/17 Rady Gminy Unisław z dnia 15 lutego 2017 w sprawie przyjęcia rezygnacji radnego Jarosława Szczeciaka z funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Unisław..

7. Uchwała nr XXII/169/17 Rady Gminy Unisław z dnia 15 lutego 2017 w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Unisław..

8. Uchwała nr XXII/170/17 Rady Gminy Unisław z dnia 15 lutego 2017 w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Unisław..
______________________________________________________________________________

BIURO OBSŁUGI RADY GMINY UNISŁAW

Magdalena Kwiatkowska
Referent ds. Obsługi Rady Gminy

Urząd Gminy Unisław
ul. Parkowa 20
I piętro
tel. (56) 68 68 714
e-mail: magdalena.kwiatkowska@unislaw.pl
______________________________________________________________________________

KOMPETENCJE RADY GMINY UNISŁAW
(na podstawie art 18 Ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym)

Do wyłącznej właściwości rady gminy należy:
1. Uchwalanie statutu gminy.
2. Powoływanie i odwoływanie sekretarza oraz skarbnika gminy, który jest głównym
    księgowym budżetu.
3. Uchwalanie budżetu gminy oraz przyjmowanie sprawozdań z działalności finansowej gminy i
    udzielanie absolutorium zarządowi z tego tytułu.
4. Uchwalanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.
5. Uchwalanie programów gospodarczych.
6. Ustalanie zakresu działania sołectw oraz przekazywanie im składników mienia do
    korzystania.
7. Podejmowanie uchwał w sprawach podatków i opłat w granicach określonych w odrębnych
    ustawach.
8. Podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych gminy, przekraczających zakres zwykłego
    zarządu, dotyczących:
       - nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub
       najmu na okres dłuższy niż trzy lata, o ile ustawy szczególne nie stanowią inaczej,
       - przyjmowania lub odrzucania spadków i zapisów,
       - emitowania obligacji oraz określania zasad ich zbywania, nabywania i wykupu przez
       wójta,
       - zaciągania długoterminowych pożyczek,
       - ustalania maksymalnej wysokości pożyczek krótkoterminowych, zaciąganych przez
       zarząd w roku budżetowym,
       - zobowiązań w zakresie podejmowania inwestycji i remontów o wartości przekraczającej
       granicę ustaloną corocznie przez radę gminy,
       - tworzenia i przystępowania do spółek i spółdzielni oraz rozwiązywania i występowania
         z nich,
       - określania zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji przez wójta,
       - tworzenia, likwidacji i reorganizacji przedsiębiorstw, zakładów i innych gminnych
       jednostek organizacyjnych oraz wyposażania ich w majątek.
9. Określanie wysokości sumy, do której wójt może samodzielnie zaciągać zobowiązania.
10. Podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia zadań, o których mowa w art.8 ust.2 i 2a.
11. Podejmowanie uchwał w sprawach współdziałania z innymi gminami oraz wydzielanie na
      ten cel odpowiedniego majątku.
12. Podejmowanie uchwał w sprawach współpracy ze społecznościami lokalnymi i
      terytorialnymi innych państw oraz przystępowania do międzynarodowych
      zrzeszeń społeczności lokalnych i regionalnych.
13. Podejmowanie uchwał w sprawach: herbu gminy, nazw ulic i placów publicznych oraz
      wznoszenia pomników.
14. Nadawanie honorowego obywatelstwa gminy.
15. Podejmowanie uchwał w sprawie zasad dzielenia stypendiów dla uczniów i studentów.
16. Stanowienie w innych sprawach zastrzeżonych ustawami do kompetencji rady gminy.

Wytworzył: Przewodniczący Rady Gminy Unisław (3 grudnia 2014)
Opublikował: Sławomir Gołębiewski (3 grudnia 2014, 14:44:37)

Ostatnia zmiana: Sławomir Gołębiewski (22 listopada 2018, 12:28:50)
Zmieniono: Korekta informacji.

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 6408

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij