Rada Gminy

RADA GMINY UNISŁAW

Przewodniczący
Tomasz Majewski


Z-ca Przewodniczącego
Wiesław Kamiński


Z-ca Przewodniczącego
Marcin SzerszeńCzłonkowie Rady Gminy:

Małgorzata Bednarek

Lidia Błaszczyk

Janisław Buller

Arkadiusz Janus

Marcin Kalkowski

Mariusz Krzemiński

Gabriela Mucha

Adam Mularz


Tomasz Palmowski

Joanna Piotrowska

Jarosław Szczeciak

Leszek Szydłowski

______________________________________________________________________________

Uchwały powiązane:

Uchwała nr I/1/10 ws. wyboru Przewodniczącego Rady Gminy
Uchwała nr I/2/10 ws. wybory Wiceprzewodniczących Rady Gminy
Uchwała nr I/6/10 ws. stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Pana Jakuba Szymona Danielewicza
Uchwała nr V/22/11 ws. wybory Wiceprzewodniczących Rady Gminy
Uchwała nr V/21/11 ws. stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Pana Sylwestra Kurdynowskiego


KOMPETENCJE RADY GMINY
(na podstawie art 18 Ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym)

Do wyłącznej właściwości rady gminy należy:
1. Uchwalanie statutu gminy.
2. Powoływanie i odwoływanie sekretarza oraz skarbnika gminy, który jest głównym
    księgowym budżetu.
3. Uchwalanie budżetu gminy oraz przyjmowanie sprawozdań z działalności finansowej gminy i
    udzielanie absolutorium zarządowi z tego tytułu.
4. Uchwalanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.
5. Uchwalanie programów gospodarczych.
6. Ustalanie zakresu działania sołectw oraz przekazywanie im składników mienia do
    korzystania.
7. Podejmowanie uchwał w sprawach podatków i opłat w granicach określonych w odrębnych
    ustawach.
8. Podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych gminy, przekraczających zakres zwykłego
    zarządu, dotyczących:
       - nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub
       najmu na okres dłuższy niż trzy lata, o ile ustawy szczególne nie stanowią inaczej,
       - przyjmowania lub odrzucania spadków i zapisów,
       - emitowania obligacji oraz określania zasad ich zbywania, nabywania i wykupu przez
       wójta,
       - zaciągania długoterminowych pożyczek,
       - ustalania maksymalnej wysokości pożyczek krótkoterminowych, zaciąganych przez
       zarząd w roku budżetowym,
       - zobowiązań w zakresie podejmowania inwestycji i remontów o wartości przekraczającej
       granicę ustaloną corocznie przez radę gminy,
       - tworzenia i przystępowania do spółek i spółdzielni oraz rozwiązywania i występowania
         z nich,
       - określania zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji przez wójta,
       - tworzenia, likwidacji i reorganizacji przedsiębiorstw, zakładów i innych gminnych
       jednostek organizacyjnych oraz wyposażania ich w majątek.
9. Określanie wysokości sumy, do której wójt może samodzielnie zaciągać zobowiązania.
10. Podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia zadań, o których mowa w art.8 ust.2 i 2a.
11. Podejmowanie uchwał w sprawach współdziałania z innymi gminami oraz wydzielanie na
      ten cel odpowiedniego majątku.
12. Podejmowanie uchwał w sprawach współpracy ze społecznościami lokalnymi i
      terytorialnymi innych państw oraz przystępowania do międzynarodowych
      zrzeszeń społeczności lokalnych i regionalnych.
13. Podejmowanie uchwał w sprawach: herbu gminy, nazw ulic i placów publicznych oraz
      wznoszenia pomników.
14. Nadawanie honorowego obywatelstwa gminy.
15. Podejmowanie uchwał w sprawie zasad dzielenia stypendiów dla uczniów i studentów.
16. Stanowienie w innych sprawach zastrzeżonych ustawami do kompetencji rady gminy.Wytworzył: UG Unisław (1 marca 2007)
Opublikował: Jan Adminowicz (1 marca 2007, 14:31:45)

Ostatnia zmiana: Sławomir Gołębiewski (22 listopada 2018, 12:29:30)
Zmieniono: Korekta szaty graficznej.

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 17005

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij