2015

2015

Pierwsze Posiedzenie OKW

W związku z powołaniem Obwodowych Komisji Wyborczych, Urząd Gminy Unisław informuję o zwołaniu na dzień 23.04.2015 r. (czwartek) na godz. 16:00 pierwszych posiedzeń Komisji. Posiedzenia odbędą się w Sali Posiedzeń Urzędu Gminy w [...]

Udostępnienie spisu wyborców

Wójt Gminy Unisławinformuje, że spis wyborców sporządzony do wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej jest udostępniony do wglądu w pok. Nr 1 Urzędu Gminy w Unisławiu w godzinach pracy Urzędu. [...]

Udzielanie informacji i przyjmowanie wniosków o zamiarze głosowania korespondencyjnego

Informacji  na temat głosowania korespondencyjnego udziela upoważniony pracownik Urzędu Gminy - Marek Gesing, w godzinach pracy Urzędu Gminy Unisław. Wnioski o zamiarze głosowania korespondencyjnego przyjmuje upoważniony pracownik [...]

Informacja o udzielaniu informacji osobom niepełnosprawnym i sporządzaniu aktów pełnomocnictwa do głosowania

Informacja o udzielaniu informacji osobom niepełnosprawnym i sporządzaniu aktów pełnomocnictwa do głosowania: informacji osobom niepełnosprawnym udziela upoważniony pracownik Urzędu Gminy - Marek Gesing, w godzinach [...]

metryczka