Referendum ogólnokrajowe 2015

Referendum ogólnokrajowe 2015

Udostępnienie spisów wyborców

Wójt Gminy Unisław informuje, że spis wyborców sporządzony w związku z Referendum Ogólnokrajowym, zarządzonym na dzień 6 września 2015 roku jest udostępniony do wglądu w Urzędzie Stanu Cywilnego Urzędu Gminy Unisław w [...]

Informacja o zwołaniu pierwszych posiedzeń Obwodowych Komisji ds. Referendum

W związku z powołaniem Obwodowych Komisji ds. Referendum, Urząd Gminy Unisław informuję o zwołaniu na dzień 20.08.2015 r. (czwartek) na godz. 16:00 pierwszych posiedzeń w/w Komisji. Posiedzenia odbędą się w Sali Posiedzeń Urzędu [...]

Informacja na temat udzielania informacji osobom niepełnosprawnym, głosowania korespondencyjnego i pełnomocnictw do głosowania

UDZIELANIE INFORMACJI OSOBOM NIEPEŁNOSPRAWNYM   Informacji osobom niepełnosprawnym udziela Pełnomocnik ds. wyborów  w godzinach pracy Urzędu Gminy Unisław.     PEŁNOMOCNICTWO DO [...]

metryczka