ROK 2011

ROK 2011

Informacja dla wyborców przebywających czasowo na obszarze gminy Unisław.

        W związku z Wyborami do Sejmu i Senatu zarządzonymi na dzień 09.10.2011r. wyborcy przebywający czasowo na obszarze gminy Unisław do dnia 4 października 2011r. mogą złożyć wniosek (składanie [...]

Informacje z pierwszego posiedzenia Obwodowych Komisji Wyborczych.

W związku z odbytymi w dniu 22.09.2011 r. pierwszymi posiedzeniami Obwodowych Komisji Wyborczych Wójt Gminy Unisław podaje do publicznej wiadomości składy OKW wraz z podaniem funkcji poszczególnych członków.Postać dokumentu - plik do [...]

Udostępnienie spisu wyborców

Urząd Gminy w Unisławiu informuje, że spis wyborców sporządzony do wyborów do Sejmu RP i Senatu RP jest udostępniony do wglądu w dn.od 19.09 do 03.10.2011r. w pok. Nr 19 w godzinach 8.00-15.00. Udostępnienie spisu wyborców [...]

Uprawnienia wyborców niepełnosprawnych

Wójt Gminy Unisław przekazuje informację Państwowej Komisji Wyborczej o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 9 października [...]

Głosowanie przez pełnomocnika

Wójt Gminy Unisław informuje o możliwości składania wniosków w sprawie sporządzenia aktu pełnomocnictwa do głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej. Wzór wniosku stanowi [...]

Obwieszczenie PKW o okręgu wyborczym

POSTAĆ DOKUMENTU - pliki do pobrania: [...]

Wykaz miejsc na terenie Gminy Unisław przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych

Wykaz miejsc na terenie Gminy Unisław przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych [...]

KOMUNIKATY I OGŁOSZENIA PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ

KOMUNIKATY I OGŁOSZENIA PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ [...]

Postanowienie Prezydenta RP w sprawie zarządzenia wyborów

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie zarządzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej [...]

metryczka