Program Rewitalizacji dla Gminy Unisław na lata 2016-2023

Program Rewitalizacji dla Gminy Unisław na lata 2016-2023

Dodatkowe konsultacje społeczne

Wójt Gminy Unisław ogłasza rozpoczęcie dodatkowych konsultacji społecznych na potrzeby opracowania Programu Rewitalizacji dla Gminy Unisław na lata 2016-2023Gmina Unisław opracowuje Program Rewitalizacji dla Gminy Unisław na lata [...]

Wyniki naboru kandydatów do Zespołu do spraw realizacji Programu Rewitalizacji Gminy Unisław na lata 2016-2023

Zakończył się nabór kandydatów na członków Zespołu do spraw realizacji Programu Rewitalizacji Gminy Unisław na lata 2016-2023. Podczas głosowania wyłoniono następujące osoby, które weszły w skład zespołu: 1. Pani Alicja Adryan [...]

Nabór kandydatów do Zespołu do spraw realizacji Programu Rewitalizacji Gminy Unisław na lata 2016-2023

W związku z planowanym przystąpieniem do realizacji założeń opracowywanego Programu Rewitalizacji Gminy Unisław na lata 2016-2023, Gmina rozpoczyna nabór kandydatów na członków Zespołu do spraw realizacji Programu Rewitalizacji Gminy [...]

Konsultacje społeczne - III ETAP

Konsultacje społeczne Etap III   Wójt Gminy Unisław ogłasza rozpoczęcie konsultacji społecznych na potrzeby opracowania Programu Rewitalizacji dla Gminy Unisław na lata 2016-2023 Etap III – Opracowanie Programu [...]

Konsultacje społeczne - II ETAP

Konsultacje społeczne Etap II   Wójt Gminy Unisław ogłasza rozpoczęcie konsultacji społecznych na potrzeby opracowania Programu Rewitalizacji dla Gminy Unisław na lata 2016-2023 Etap II – Ustalenie zasad powołania i [...]

Konsultacje społeczne - I ETAP

Wójt Gminy Unisław ogłasza rozpoczęcie konsultacji społecznych na potrzeby opracowania Programu Rewitalizacji dla Gminy Unisław na lata 2016-2023     Gmina Unisław opracowuje Program Rewitalizacji dla Gminy Unisław [...]

metryczka