Nieodpłatna pomoc prawna w Urzędzie Gminy Unisław

Nieodpłatna pomoc prawna na terenie Powiatu Chełmińskiego


Zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. 2017, poz. 2030 t.j.) od 1 stycznia 2019 r.  na terenie Powiatu Chełmińskiego uruchomione zostały 2 punkty świadczące nieodpłatną pomoc prawną oraz nieodpłatne poradnictwo obywatelskie. Zadanie to jest realizowane przez Powiat Chełmiński w porozumieniu z Gminą Unisław oraz Gminą Papowo Biskupie.

W punkcie prowadzonym przez radców prawnych i adwokatów usługa  będzie świadczona w Urzędzie Gminy Unisław, ul. Parkowa 20 - we wtorki w godz.: 8:00-12:00.

W punkcie prowadzonym przez organizację pozarządową: "Zaborskie Towarzystwo Naukowe, Brusy", usługa będzie udzielana w Urzędzie Gminy Unisław, ul. Parkowa 20 - we wtorki w godz.: 12:00-16:00.

Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie przysługują osobie uprawnionej, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:
1) poinformowanie osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, o przysługujących jej uprawnieniach lub o spoczywających na niej obowiązkach;
2) wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego;
3) udzielenie pomocy w sporządzeniu projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowo – administracyjnym;
4) sporządzanie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo-administracyjnym oraz poinformowania o kosztach postępowania i ryzyku finansowym, związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową.

Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia działalności.

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje działania dostosowane do indywidualnej sytuacji osoby uprawnionej zmierzające do podniesienia świadomości tej osoby o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach oraz wsparcia w samodzielnym rozwiązywaniu problemu, w tym, w razie potrzeby sporządzenie wspólnie z osobą uprawnioną planu działania i pomoc w jego realizacji. Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje w szczególności porady dla osób zadłużonych i porady z zakresu spraw mieszkaniowych oraz zabezpieczenia społecznego.

Dane kontaktowe punktu nieodpłatnej pomocy prawnej:
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Unisławiu
ul. Parkowa 20
86-260 Unisław
tel. (56) 68 68 729


metryczka


Wytworzył: Sławomir Gołębiewski (8 stycznia 2018)
Opublikował: Sławomir Gołębiewski (8 stycznia 2018, 11:35:26)

Ostatnia zmiana: Sławomir Gołębiewski (29 maja 2019, 12:16:10)
Zmieniono: Korekta informacji.

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1867