Program EKOpiec 2018 - nabór wniosków - dotacja na wymianę ogrzewania.

Dotacja na wymianę ogrzewania
Program EKOpiec 2018
 
 
Wójt Gminy Unisław ogłasza nabór wniosków o przyznanie dotacji na wymianę źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi na terenie Gminy Unisław, w ramach Programu Priorytetowego EKOpiec 2018, współfinansowanego przez WFOŚiGW w Toruniu.

Dotacji podlegają:

Zakup, montaż i uruchomienie ekologicznego źródła ciepła współfinansowane ze środków budżetu Gminy Unisław i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu.
 
Uprawnieni/beneficjenci:
Beneficjentami programu mogą być właściciele i współwłaściciele nieruchomości oraz użytkownicy wieczyści gruntu, na którym posadowiony jest budynek mieszkalny wykorzystywany w całości na własne potrzeby mieszkaniowe.
 
Wysokość dofinansowania:
4.000,00 zł do instalacji  jednego źródła ciepła w jednym lokalu lub budynku mieszkalnym.
 
Termin składania wniosków:
od 20 czerwca do 06 lipca 2018 r.
 
Miejsce składania wniosków:
Urząd Gminy w Unisławiu (sekretariat) w godzinach pracy Urzędu lub pocztą tradycyjną na adres: Urząd Gminy w Unisławiu, ul. Parkowa 20, 86-260 Unisław.

Zasady udzielania dotacji oraz formularze do pobrania:
1. Regulamin udzielania dotacji celowej na wymianę źródeł ciepła. (2338kB) pdf

2. Wniosek o udzielenie dotacji celowej na wymianę źródeł ciepła. (226kB) pdf

3. Oświadczenie, że w budynku/lokalu nie jest prowadzona ani zarejestrowana działalność gospodarczą (zał. nr 1 do wniosku). (123kB) pdf

4. Zgoda wszystkich współwłaścicieli nieruchomości na realizację inwestycji (zał. nr 2 do wniosku). (127kB) pdf

5. Oświadczenie, że w budynku/lokalu nie istnieje inne ekologiczne źródło ciepła (zał. nr 3 do wniosku). (122kB) pdf

6. Oświadczenie o posiadaniu zainstalowanego źródła ciepła (zał. nr 4 do wniosku). (127kB) pdf

7. Pełnomocnictwo (zał. nr 5 do wniosku). (122kB) pdf
 
Dodatkowe informacje:
Urząd Gminy w Unisławiu, ul. Parkowa 20, 86-260 Unisław - pokój nr 17, numer tel. 56 6868721.

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Unisław (19 czerwca 2018)
Opublikował: Sławomir Gołębiewski (19 czerwca 2018, 13:23:21)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 269