Rada Gminy Unisław

RADA GMINY UNISŁAW

Przewodniczący
Jarosław Szczeciak

Z-ca Przewodniczącego
Marcin Kalkowski

Z-ca Przewodniczącego
Adam Mularz


Skład Rady Gminy Unisław:

1. Tomasz Bartnik

2. Dawid Berej

3. Tomasz Dworzecki

4. Tomasz Gurgul

5. Mikołaj Jabłoński

6. Marcin Kalkowski

7. Mateusz Komur

8. Krzysztof Litkiweicz

9. Mateusz Łakomski

10. Wojciech Matuszewski

11. Gabriela Mucha

12. Adam Mularz

13. Szymon Musiał

14. Jarosław Pawlikowski

15. Jarosław Szczeciak

______________________________________________________________________________

Uchwały powiązane:______________________________________________________________________________

BIURO OBSŁUGI RADY GMINY UNISŁAW

Magdalena Kwiatkowska
Referent ds. Obsługi Rady Gminy

Urząd Gminy Unisław
ul. Parkowa 20
I piętro
tel. (56) 68 68 714
e-mail: magdalena.kwiatkowska@unislaw.pl
______________________________________________________________________________

KOMPETENCJE RADY GMINY UNISŁAW
(na podstawie art 18 Ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym)

Do wyłącznej właściwości rady gminy należy:
1. Uchwalanie statutu gminy.
2. Powoływanie i odwoływanie sekretarza oraz skarbnika gminy, który jest głównym
    księgowym budżetu.
3. Uchwalanie budżetu gminy oraz przyjmowanie sprawozdań z działalności finansowej gminy i
    udzielanie absolutorium zarządowi z tego tytułu.
4. Uchwalanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.
5. Uchwalanie programów gospodarczych.
6. Ustalanie zakresu działania sołectw oraz przekazywanie im składników mienia do
    korzystania.
7. Podejmowanie uchwał w sprawach podatków i opłat w granicach określonych w odrębnych
    ustawach.
8. Podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych gminy, przekraczających zakres zwykłego
    zarządu, dotyczących:
       - nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub
       najmu na okres dłuższy niż trzy lata, o ile ustawy szczególne nie stanowią inaczej,
       - przyjmowania lub odrzucania spadków i zapisów,
       - emitowania obligacji oraz określania zasad ich zbywania, nabywania i wykupu przez
       wójta,
       - zaciągania długoterminowych pożyczek,
       - ustalania maksymalnej wysokości pożyczek krótkoterminowych, zaciąganych przez
       zarząd w roku budżetowym,
       - zobowiązań w zakresie podejmowania inwestycji i remontów o wartości przekraczającej
       granicę ustaloną corocznie przez radę gminy,
       - tworzenia i przystępowania do spółek i spółdzielni oraz rozwiązywania i występowania
         z nich,
       - określania zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji przez wójta,
       - tworzenia, likwidacji i reorganizacji przedsiębiorstw, zakładów i innych gminnych
       jednostek organizacyjnych oraz wyposażania ich w majątek.
9. Określanie wysokości sumy, do której wójt może samodzielnie zaciągać zobowiązania.
10. Podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia zadań, o których mowa w art.8 ust.2 i 2a.
11. Podejmowanie uchwał w sprawach współdziałania z innymi gminami oraz wydzielanie na
      ten cel odpowiedniego majątku.
12. Podejmowanie uchwał w sprawach współpracy ze społecznościami lokalnymi i
      terytorialnymi innych państw oraz przystępowania do międzynarodowych
      zrzeszeń społeczności lokalnych i regionalnych.
13. Podejmowanie uchwał w sprawach: herbu gminy, nazw ulic i placów publicznych oraz
      wznoszenia pomników.
14. Nadawanie honorowego obywatelstwa gminy.
15. Podejmowanie uchwał w sprawie zasad dzielenia stypendiów dla uczniów i studentów.
16. Stanowienie w innych sprawach zastrzeżonych ustawami do kompetencji rady gminy.


Wytworzył: Sławomir Gołębiewski (22 listopada 2018)
Opublikował: Sławomir Gołębiewski (22 listopada 2018, 11:26:16)

Ostatnia zmiana: Sławomir Gołębiewski (22 listopada 2018, 12:28:14)
Zmieniono: Korekta informacji.

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 223

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij