2020.06.28

2020.06.28

Wybory Prezydenta RP, głosowanie ponowne w dniu 12.07.2020 r. - głosowanie przez Pełnomocnika

Wójt Gminy informuje, że wyborcy zainteresowani sporządzeniem aktu pełnomocnictwa do głosowania w głosowaniu ponownym (w dniu 12.07.2020 r.) mogą zgłosić zamiar takiego sposobu głosowania do dnia 3 lipca 2020 r. do godz. [...]

Wybory Prezydenta RP, głosowanie ponowne w dniu 12.07.2020 r. - głosowanie korespondencyjne

Wójt Gminy informuje, że wyborcy zainteresowani głosowaniem korespondencyjnym w głosowaniu ponownym (w dniu 12.07.2020 r.) mogą zgłosić zamiar takiego sposobu głosowania do dnia 30 czerwca 2020 r. do godz. 17:00.Zgłoszenia zamiaru [...]

Udostępnienie spisu wyborców

Wójt Gminy Unisław informuje, że spis wyborców sporządzony w związku z wyborami Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonymi na dzień 28 czerwca 2020 r. jest udostępniony do wglądu zainteresowanym wyborcomw Urzędzie Gminy [...]

Informacja o przyjmowaniu zgłoszeń kandydatów do obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta RP zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 roku

INFORMACJA O PRZYJMOWANIU ZGŁOSZEŃ KANDYDATÓW DO OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH W WYBORACH PREZYDENTA RP zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 roku   Wójt Gminy Unisław informuje, że Pełnomocnicy Komitetów Wyborczych lub [...]

Informacja o możliwości skorzystania przez każdego wyborcę z korespondencyjnego trybu głosowania

Zgłoszenia przyjmuje p. Marek Gesing, pokój Nr 21,tel. 533-303-007.   [...]

Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych

POSTAĆ DOKUMENTÓW - plik do pobrania: Wójt Gminy Unisław informuje, że informacji osobom niepełnosprawnym udziela upoważniony pracownik Urzędu Gminy - Marek Gesing, w godzinach pracy Urzędu Gminy Unisław. Dane [...]

metryczka