Ogłoszenia i komunikaty

Ogłoszenia i komunikaty

Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2021

POSTAĆ DOKUMENTÓW - plik do pobrania: [...]

Plan postępowań o udzielenie zamówień w 2020 roku

POSTAĆ DOKUMENTÓW - plik do pobrania: [...]

Konsultacje nazw ulic w miejscowości Kokocko

ZAWIADOMIENIE   WÓJTA GMINY UNISŁAW                    Mieszkańcy sołectwa Kokocko na Zebraniu Wiejskim uchwałą Nr 1/2019 z dnia 11 lutego [...]

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za rok 2018.

POSTAĆ DOKUMENTÓW - plik do pobrania: [...]

Plan postępowań o udzielenie zamówień w 2019 roku

POSTAĆ DOKUMENTÓW - plik do pobrania: [...]

Sprawozdanie z funkcjonowania kontroli zarządczej w 2018r.

POSTAĆ DOKUMENTÓW - plik do pobrania: [...]

Plan postępowań o udzielenie zamówień w 2018 roku

POSTAĆ DOKUMENTÓW - plik do pobrania: [...]

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do najmu z dnia 20.11.2017 r.

POSTAĆ DOKUMENTÓW - plik do pobrania: [...]

Informacja o udzieleniu dotacji ze środków budżetu Gminy Unisław.

POSTAĆ DOKUMENTÓW - plik do pobrania: [...]

Plan postępowań o udzielenie zamówień w 2017 roku

POSTAĆ DOKUMENTÓW - plik do pobrania: [...]

Informacja o podstawowej kwocie dotacji dla oddziałów przedszkolnych w Gminie Unisław.

Na podstawie artykułu 78 e ust.1 pkt. 1 Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2016 poz. 1943) ogłasza się, iż w Gminie Unisław podstawowa kwota dotacji dla oddziałów przedszkolnych wynosi 4796,77 złotych. [...]

Informacja o podstawowej kwocie dotacji dla przedszkoli w Gminie Unisław.

Na podstawie artykułu 78 e ust.1 pkt. 1 Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2016 poz. 1943) ogłasza się, iż w Gminie Unisław podstawowa kwota dotacji dla przedszkoli wynosi 3130,14 złotych. [...]

Informacja o statystycznej ilości dzieci w przedszkolach Gminy Unisław.

„Na podstawie artykułu 78 e ust.1 pkt. 2 Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2016 poz. 1943) ogłasza się, iż w Gminie Unisław statystyczna liczba dzieci w przedszkolach wynosi 73, w tym nie ma dzieci [...]

Informacja o statystycznej ilości dzieci w oddziałach przedszkolnych Gminy Unisław.

„Na podstawie artykułu 78 e ust.1 pkt. 2 Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2016 poz. 1943) ogłasza się, iż w Gminie Unisław w oddziałach przedszkolnych statystyczna liczba dzieci wynosi 31, w tym brak jest [...]

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za rok 2015.

POSTAĆ DOKUMENTÓW - plik do pobrania: [...]

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za rok 2014.

POSTAĆ DOKUMENTÓW - plik do pobrania: [...]

Informacja o odwołaniu przetargu.

POSTAĆ DOKUMENTU - plik do pobrania: [...]

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia

Postać dokumentu - plik do pobrania: [...]

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej

Oświadczenie o stanie kontroli zarzadzcej za rok 2010 [...]

ZP-JK/3/2010 Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

OGŁOSZENIEo wyborze najkorzystniejszej oferty w trybie postępowania zapytania o cenę dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "USŁUGI KOPARKO-ŁADOWARKĄ PRZY PRACACH ORGANIZOWANYCH PRZEZ URZĄD GMINY W UNISŁAWIU W RAMACH [...]

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

OGŁOSZENIEWójt Gminy Unisław na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010r. nr 102 poz. 651) podaje do publicznej wiadomości: WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY [...]

Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Unisław wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Unisław wraz z prognozą oddziaływania na środowiskoPostać dokumentu - plik do pobrania: [...]

ZP/-3/10 Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

OGŁOSZENIEo wyborze najkorzystniejszej oferty w trybie postępowania zapytania o cenę dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Usługi transportowe przy pracach organizowanych przez Urząd Gminy Unisław w ramach bieżących [...]

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Znak sprawy: ZP/-1/10 OGŁOSZENIEo wyborze najkorzystniejszej oferty w trybie postępowania zapytania o cenę dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "WYWÓZ NIWECZYSTOŚCI PŁYNNYCH Z SZAMB PRZY BUDYNKACH KOMUNALNYCH NA [...]

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

OGŁOSZENIEWójt Gminy Unisław na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004r. nr 261 poz. 2603 z późniejszymi zmianami) podaje do publicznej wiadomości: WYKAZ NIERUCHOMOŚCI [...]

Zawiadomienie GBK-7331-CP-6/2009

ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym polegającej na dobudowie klatki schodowej do budynku szkoły na działce nr 110 w [...]

Zawiadomienie GBK-7331-CP-5/2009

ZAWIADOMIENIEwójta Gminy Unisław w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym dla inwestycji polegającej na budowie elektrowni wiatrowej wraz z urządzeniami infrastruktury technicznej w [...]

Obwieszczenie GBK-7331-CP-2/2009

OBWIESZCZENIE w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym polegającym na budowie ASTRO-BAZY. Postać dokumentu - plik do pobrania: [...]

Obwieszczenie GBK-7331-CP-3/2009

OBWIESZCZENIE w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym polegającym na budowie przedszkola w miejscowości Unisław.   Postać dokumentu - plik do pobrania: [...]

Ogłoszenie GBK-7320-I/2009

OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wgladu PROJEKTU STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY UNISŁAWwraz z prognozą oddziaływania na środowisko Postać dokumentu - plik do pobrania: [...]

Zawiadomienie GBK-7331-CP-3/2009

ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym polegającym na budowie przedszkola w miejscowości Unisław.   Postać [...]

Obwieszczenie GBK-7624-13/2009

OBWIESZCZENIE w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia - "Przebudowa ulicy Parkowej i ulicy Chopina w Unisławiu" Postać dokumentu - pliki do pobrania: [...]

Zawiadomienie BGK-7331-CP-2/2009

ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postepowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym polegającej na budowie "ASTRO-BAZY" (przyszkolne obserwatorium astronomiczne) w miejscowości Unisław. [...]

Obwieszczenie GBK-7624-4/2008/2009

OBWIESZCZENIE w sprawie zgromadzenia materiału dowodowego dot. budowy jednej elektrowni wiatrowej w miejscowości Głażewo (działka nr 63) o mocy 2000kW, wysokości do 144m, wraz z siecią kablową zasilającą niskiego napięcia i [...]

ZAWIADOMIENIE GBK-7624-12/2009

ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na zakupie maszyn i urządzeń budowlanych, zakupie urządzeń do cięcia i obróbki kamieni, [...]

ZAWIADOMIENIE GBK-7624-11/2009

ZAWIADOMIENIE wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwizięcia polegającego na budowie "Astro-bazy" (Przyszkolne Obserwatorium Astronomiczne) na działkach nr ewidencyjny 733/1, 734/1, 741/3 położonych w [...]

ZAWIADOMIENIE GBK-7624-10/2009

ZAWIADOMIENIE wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie przedszkola - na działce nr ewidencyjny 200/26 położonej w obrębie ewidencyjnym Unisław. Postac dokumentu: pliki do [...]

OBWIESZCZENIE GBK-7624-8/2009

W sprawie utworzenia miejsca magazynowania zużytych opon samochodowych oraz odpadów z przemysłu gumowego i produkcji gumy na terenie działki nr 865/9 położonej przy ulicy Dębowej w miejscowości Raciniewo, obręb ewidencyjny [...]

OBWIESZCZENIE GBK-7624-7/2009

OBWIESZCZENIEo wszczęciu postępowania administracyjnego Plik do pobrania:   Informacja o zgromadzeniu materiału dowodowego Plik do pobrania:   OBWIESZCZENIEo wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla [...]

OBWIESZCZENIE GBK-7624-2-2009

OBWIESZCZENIE WS. DECYZJIz dnia 22.06.2010r. Postać dokumentu - plik do pobrania: ____________________________________________________________ DECYZJAz dnia 21.06.2010r.ws. odmowy określenia środowiskowych uwarunkowań dla realizacji [...]

OBWIESZCZENIE GBK-7624-6/2009

OBWIESZCZENIEo wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie budowy jednej elektrowni wiatrowej w miejscowości Grzybno (działka nr 146/5) o mocy 900kW, średnicy wirnika do 60m i wysokości jego zawieszenia na poziomie do 80m, wraz ze [...]

Obwieszczenie GBK-7624-5/2009

OBWIESZCZENIE w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach inwestycji polegającej na "BUDOWIE MIEJSCA OBSŁUGI PODRÓŻNYCH (myjnia dwustanowiskowa, stacja paliw 1 dystrybutor + LPG, pomieszczenie sklepowe oraz mała gastronomia)" [...]

OBWIESZCZENIE - GBK-7331-CP-1/2009

ObwieszczenieWójta Gminy Unisław Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r.. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003r. Nr 80 poz. 717) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania [...]

Ogłoszenie Wójta Gminy Unisław

O G  Ł O S Z E N I EWójta Gminy Unisław w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w przetargu ustnym nieograniczonym .Działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o [...]

Obwieszczenie - GBK-7624 - 3/2009

OBWIESZCZENIEo wszczęciu postępowania administracyjnego dot. budowy jednej elektrowni wiatrowej z infrastruktura i obiektami towarzyszacymi na działkach nr 156/1 oraz 96/2 położonych w miejscowości Grzybno. Postać dokumentu - plik do [...]

Obwieszczenie - GBK-7624-4/2009

OBWIESZCZENIEo wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie budowy jednej elektrowni wiatrowej w miejscowości Grzybno (działka nr 83) o mocy 900kW, średnicy wirnika do 60m i wysokości jego zawieszenia na poziomie do 80m, wraz ze [...]

Obwieszczenie - GBK-7624-2/2009

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego Plik do pobrania: [...]

Obwieszczenie - GBK-7624-5/2008

Obwieszczenie Wójta Gminy Unisławo wydaniu decyzji  o środowiskowych uwarunkowaniach Plik do pobrania: [...]

Ogłoszenie - GB-7624-1/2009

Obwieszczenie Wójta Gminy Unisławo wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniachPlik do pobrania: [...]

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY UNISŁAW z dnia 26 stycznia 2009r.

Obwieszczenie Wójta Gminy Unisławo udostępnieniu informacji  o środowisku i jego ochronie Plik do pobrania: [...]

Ogłoszenie - 7331-CP-2/2008

Obwieszczenie Wójta Gminy Unisławo wydaniu decyzji dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego Plik do pobrania: [...]

Ogłoszenie - 7331-CP-5/2008

Obwieszczenie Wójta Gminy Unisławo wydaniu decyzji dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego Plik do pobrania: [...]

Ogłoszenie - 7331-CP-4/2008

Obwieszczenie Wójta Gminy Unisławo wydaniu decyzji dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego Plik do pobrania: [...]

Ogłoszenie - 7331-CP-6/2008

Obwieszczenie Wójta Gminy Unisławo wszczęciu postępowania dla inwestycji celu publicznego Plik do pobrania: [...]

OBWIESZCZENIE dla inwestycji celu publicznegoz dnia 03 września 2008r.

Obwieszczenie Wójta Gminy Unisławo wszczęciu postępowania dla inwestycji celu publicznego Plik do pobrania: [...]

OBWIESZCZENIE dla inwestycji celu publicznegoz dnia 07 sierpnia 2008r.

GBK-7331/CP-5-2008Obwieszczenie Wójta Gminy Unisławo wszczęciu postępowania dla inwestycji celu publicznego Plik do pobrania: [...]

OBWIESZCZENIE z dnia 07 sierpnia 2008r.

GBK-7331/CP/4-2008Obwieszczenie Wójta Gminy Unisławo wszczęciu postępowania dla inwestycji celu publicznego Plik do pobrania: [...]

OBWIESZCZENIE z dnia 11 czerwca 2008r.

Obwieszczenie Wójta Gminy Unisławo wszczęciu postępowania dla inwestycji celu publicznego Plik do pobrania: [...]

Obwieszczenie - Wszczęcie postępowania dla ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

Obwieszczenie Wójta Gminy Unisławo wszczęciu postępowania dla inwestycji celu publicznego Plik do pobrania: [...]

OBWIESZCZENIE INWESTYCJA CELU PUBLICZNEGO

Decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznegoPlik do pobrania: [...]

KOMUNIKAT Z DNIA 23 KWIETNIA 2008R W SPRAWIE ROZSTRZYGNIĘCIA OTWARTEGO KONKURSU OFERT

KOMUNIKAT W SPRAWIE ROZSTRZYGNIĘCIA OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU W 2008 ROKUWójt Gminy Unisław/-/ Roman MisiaszekUnisław, dnia 23 kwietnia 2008r. [...]

KONKURS NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU W 2008 R.

O G Ł O S Z E N I E WÓJT GMINY UNISŁAW OGŁASZA OTWARTY KONKURS NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU W 2008 ROKU Na podstawie art. 11 ust. 2 oraz art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku [...]

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU NA 2008 ROK

KOMUNIKAT W SPRAWIE ROZSTRZYGNIĘCIA OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU W 2008 ROKU Oferenci, którzy otrzymali niższe dofinansowanie niż wnioskowane winni [...]

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY UNISŁAW

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Unisław o przystąpieniu do sporządzenia zmian studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Unisław Na podstawie art. 11 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu [...]

OTWARTY KONKURS NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU W 2008 R.

O G Ł O S Z E N I E WÓJT GMINY UNISŁAW OGŁASZA OTWARTY KONKURS NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU W 2008 ROKU Na podstawie art. 11 ust. 2 oraz art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku [...]

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY UNISŁAW

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Unisław  Stosownie do art. 19 ust. 6 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz. U. nr 54, poz. 348 z późn. zmianami) zawiadamia się, że „Projekt założeń do planu zaopatrzenia w [...]

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU

KOMUNIKAT W SPRAWIE ROZSTRZYGNIĘCIA OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU Oferenci, którzy otrzymali niższe dofinansowanie niż wnioskowane winni [...]

OBWIESZCZENIE WóJTA GMINY DOT. INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

Obwieszczenie Wójta Gminy w Unisławiu Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80 poz. 717 z [...]

OBWIESZCZENIE - INWESTYCJA CELU PUBLICZNEGO

Obwieszczenie Wójta Gminy Unisław Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80 poz. 717 z późn. zm. ) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks [...]

Obwieszczenie Wójta Gminy

Obwieszczenie Wójta Gminy Unisław Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80 poz. 717 z późn. zm. [...]

OTWARTY KONKURS NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU W 2007 R.

O G Ł O S Z E N I E WÓJT GMINY UNISŁAW OGŁASZA OTWARTY KONKURS NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU W 2007 ROKU Na podstawie art. 11 ust. 2 oraz art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku [...]

Obwieszczenie II

GBK-7331-CP-4/2006/2007 Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80 poz. 717 z późn. zm. ) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego [...]

Obwieszczenie I

Wójta Gminy Unisław Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniui zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80 poz. 717 z późn. zm. ) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania [...]

metryczka