OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY UNISŁAW

OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Unisław
 
 
Stosownie do art. 19 ust. 6 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. –
Prawo energetyczne (Dz. U. nr 54, poz. 348 z późn. zmianami)
zawiadamia się, że „Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło,
energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Unisław”
zostanie udostępniony do publicznego wglądu w siedzibie Urzędu Gminy w Unisławiu
pok. nr 15 w dniach od 13 grudnia 2007 do 03 stycznia 2008 roku
w godz. od 9:00 – 15:00.
 
W czasie wyłożenia osoby i jednostki organizacyjne zainteresowane zaopatrzeniem w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe
na obszarze Gminy Unisław mają prawo składać wnioski,
zastrzeżenia i uwagi do projektu założeń.

Unisław, dn. 11.12.2007 r.
                                                                        Wójt Gminy
                                                                  /-/ Roman Misiaszek

 
 
 

metryczka


Wytworzył: Danuta Balik (11 grudnia 2007)
Opublikował: Pałucka Maria (11 grudnia 2007, 15:12:52)

Ostatnia zmiana: Pałucka Maria (11 grudnia 2007, 15:38:29)
Zmieniono: dopisano datę wytworzenia dokumentu

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2599