OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY UNISŁAW


OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Unisław
o przystąpieniu do sporządzenia zmian studium
uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania
przestrzennego
Gminy Unisław


Na podstawie art. 11 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717, z późn. zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Unisław uchwały Nr V/35/07 z dnia 29 czerwca 2007 r. o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Unisław.

Zainteresowani mogą składać wnioski dotyczące studium.

Wnioski należy składać na piśmie w siedzibie Urzędu Gminy Unisław ul. Parkowa 20, 86-260 Unisław w terminie 21 dni od dnia zamieszczenia obwieszczenia.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Wójt Gminy Unisław
/-/ Roman Misiaszek


metryczka


Wytworzył: Balik Danuta (25 lutego 2008)
Opublikował: Pałucka Maria (26 lutego 2008, 15:19:37)

Ostatnia zmiana: Pałucka Maria (26 lutego 2008, 15:32:02)
Zmieniono: Poprawiono błąd w pisowni wyrazu

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2829