Informacja o statystycznej ilości dzieci w oddziałach przedszkolnych Gminy Unisław.

„Na podstawie artykułu 78 e ust.1 pkt. 2 Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2016 poz. 1943) ogłasza się, iż w Gminie Unisław w oddziałach przedszkolnych statystyczna liczba dzieci wynosi 31, w tym brak jest uczniów niepełnosprawnych oraz objętych wczesnym wspomaganiem oraz objętych zajęciami rewalidacyjno-wychowawczymi.

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Unisław (9 stycznia 2017)
Opublikował: Sławomir Gołębiewski (9 stycznia 2017, 14:28:44)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 356