Gospodarka odpadami

Gospodarka odpadami

Rejestr działalności regulowanej - stan na dzień 16.11.2012r.

POSTAĆ DOKUMENTU - pliki do pobrania: [...]

Rejestr działalności regulowanej - stan na dzień 02.10.2012r.

POSTAĆ DOKUMENTU - pliki do pobrania: [...]

Rejestr działalności regulowanej - stan na dzień 29.08.2012r.

POSTAĆ DOKUMENTU - pliki do pobrania: [...]

Gospodarka odpadami

PLAN GOSPODARKI ODPADAMIDLA GMINY UNISŁAW NA LATA 2008 - 2011Z PERSPEKTYWĄ NA LATA 2012 - 2015 Przedmiotem opracowania jest Aktualizacja Planu Gospodarki Odpadamistanowiącego integralną część Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Unisław [...]

metryczka