Strona główna  >  Ogłoszenia o naborze do pracy  >  Aktualne  >  2018
Ogłoszenia o naborze aktualne (0)  |  Ogłoszenia o naborze w toku (0)  |  Ogłoszenia o naborze rozstrzygnięte (30)  |  Ogłoszenia o naborze unieważnione (7)

wybrany kandydat: Ewa Miąskowska-Podleś, Unisław 
uzasadnienie wyboru: Wybrana kandydatka posiada odpowiednie umiejętności i doświadczenie aby w sposób prawidłowy wykonywać powierzone obowiązki.


Wytworzył: Komisja Rekrutacyjna (16 lipca 2018)
Wprowadził: Marek Gesing (1 sierpnia 2018, 10:53:37)stanowisko:

Neurologodeda

miejsce pracy: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Unisławiu, ul. Parkowa 20, 86-260 Unisław
termin składania dokumentów: 13 lipca 2018  14:00Ogłoszenie  nr GOPS.271.2.SUO.2018
 
Podstawa prawna: art. 50 ust. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1769, z późn. zm.) oraz Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz. U. z 2005 r. Nr 189, poz. 1598, z późn. zm.).
               
I. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Unisławiu, ul. Parkowa 20, 86-260 Unisław:
ogłasza nabór na NEUROLOGOPEDĘ w ramach świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych w celu wsparcia funkcjonowania dwóch 2-letnich dziewczynek oraz 7-letniej dziewczynki w miejscu zamieszkania dzieci.

II. Do zadań osoby/wykonawcy świadczącego specjalistyczne usługi opiekuńcze będzie należało:
rehabilitacja fizyczna i usprawnianie zaburzonych funkcji organizmu w zakresie nieobjętym przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1938, z późn. zm), w tym: współpraca ze specjalistami w zakresie wspierania psychologiczno-pedagogicznego i edukacyjno-terapeutycznego zmierzającego do wielostronnej aktywizacji osoby korzystającej ze specjalistycznych usług .
 
III. Planowana ilość godzin w miesiącu wynosi:
2 godziny dla każdego dziecka (łącznie 6 godzin tygodniowo, każda godzina po 60 minut). Z zastrzeżeniem, że ilość godzin SUO ustalać będzie każdorazowo GOPS na podstawie decyzji administracyjnej, przy czym ilość godzin może ulegać zmianie. Natomiast dokładne terminy oraz ilość godzin zajęć realizowanych  w poszczególnych dniach danego miesiąca, będzie ustalana z rodzicami dziecka.

IV. Forma zatrudnienia:
Umowa zlecenie/umowa na świadczenie usług.

V. Wynagrodzenie za 1 godzinę zajęć (60 minut) SUO wynosi:
50,00 zł brutto. Kwota obejmuje koszt dojazdu do podopiecznego oraz koszt niezbędnych materiałów wykorzystywanych w trakcie zajęć.
 
VI. Wymagania niezbędne jakie powinna spełniać osoba/wykonawca SUO:
1. Posiadanie kwalifikacji do wykonywania zawodu: specjalisty w zakresie neurologopedii.
 
2. Posiadanie, co najmniej półrocznego stażu w jednej z następujących jednostek:
1) szpitalu psychiatrycznym;
2) jednostce organizacyjnej pomocy społecznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi;
3) placówce terapii lub placówce oświatowej, do której uczęszczają dzieci z zaburzeniami rozwoju lub upośledzeniem umysłowym;
4) ośrodku terapeutyczno-edukacyjno-wychowawczym;
5) zakładzie rehabilitacji;
6) innej jednostce niż wymienione w pkt 1-5, świadczącej specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi.
 
3. Spełnienie poniższych wymogów:
1) korzystanie z pełni praw publicznych;
2) niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
3) posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych;
4) nieposzlakowana opinia.
 
VII. Wymagania dodatkowe jakie powinna spełniać osoba/wykonawca SUO:
- posiadanie kwalifikacji (kursy, szkolenia) oraz umiejętności i doświadczenia w świadczeniu specjalistycznych usług opiekuńczych,
- umiejętność organizowania pracy w miejscu zamieszkania klienta,
- odporność na trudne sytuacje, stres
- prawo jazdy kat. B.
 
VIII. Wymagana dokumentacja:
1. List motywacyjny (opatrzony klauzulą o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych).
2. Dokumenty potwierdzające posiadanie kwalifikacji do wykonywania  jednego z zawodów, o których mowa w punkcie VI.1.
3. Dokumenty potwierdzające, co najmniej półroczy staż w jednej z jednostek, o których mowa  w punkcie VI.2.
4. Inne dodatkowe dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje, umiejętności i doświadczenie w pracy z osobami z zaburzeniami psychicznymi, o których mowa w punkcie VII.
5. Oświadczenie o:
- korzystaniu z pełni praw publicznych,
- niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane  z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
- posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,
- posiadaniu nieposzlakowanej opinii.
Wzór oświadczenia stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia.

IX. Sposób przygotowania i dostarczenia oferty:
1. Wymagana dokumentacja powinna być złożona w formie kserokopii, z tym że GOPS w Unisławiu zastrzega sobie prawo do weryfikacji kserokopii złożonych dokumentów z ich oryginałami, po zapoznaniu się ze złożonymi ofertami. 
2. List motywacyjny oraz wszystkie dokumenty należy dostarczyć osobiście lub przesłać w zamkniętej kopercie z dopiskiem: "Oferta na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych  na terenie Gminy Unisław - NEUROLOGOPEDA ".

X. Termin i miejsce składania ofert:
Oferty należy składać lub przesłać do dnia 13 lipca 2018 r. do godz. 14.00 (decyduje data wpływu do GOPS) na adres: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Unisławiu, ul. Parkowa 20, 86-260 Unisław.
Oferty które wpłyną po ww. terminie nie będą rozpatrywane.

XI. Informacje dotyczące oceny i kryteriów wyboru ofert:
1. W toku badania i oceny ofert, GOPS w Unisławiu może żądać od Oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
2. Ocenie zostaną poddane kwalifikacje i doświadczenie Oferentów.
 
XII. Osoba uprawniona do kontaktu z osobami zainteresowanymi:
Bożena Kamińska, tel: (56) 68 68 732, email: gops1@unislaw.pl
________________

Pliki do pobrania:

Wytworzył: Kierownik GOPS w Unisławiu (29 czerwca 2018)
Opublikował: Sławomir Gołębiewski (29 czerwca 2018, 10:55:06)

Ostatnia zmiana: Marek Gesing (1 sierpnia 2018, 10:53:37)
Zmieniono: dodano wynik postępowania

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 124

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij