zamówienie na:

Dostawa fabrycznie nowego samochodu 9 miejscowego (mikrobusu) dostosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym jednej osoby na wózku inwalidzkim.

zamawiający: Gmina Unisław
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: poniżej 133 tyś euro
termin składania ofert: 16 stycznia 2009  10:00
wynik postępowania: Zamówienia udzielono wykonawcy: Zimny Autoryzowany Dealer Volkswagena, ul. Wojska Polskiego 103, 97-300 Piotrków Trybunalski 
Przedmiotem zamówienia jest
”Dostawa fabrycznie nowego samochodu 9 miejscowego (mikrobusu) dostosowanego  do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym jednej osoby na wózku inwalidzkim”

 

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty (41kB) pdf

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (122kB) pdf

Termin składania ofert upływa 16 stycznia 2009 r. o godz. 10:00


Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać u Zamawiającego
Urząd Gminy Unisław, ul. Parkowa 20, 86-260 Unisław, pok. nr 14.

Miejsce składania ofert:
siedziba zamawiającego Urząd Gminy Unisław, ul. Parkowa 20, 86-260 Unisław,
pok. nr 10 (Sekretariat)

Informacji udziela Pan Marek Chojnacki, tel. 056 68 66 006

Otwarcie ofert nastąpi 16 stycznia 2009 r. o godz. 10:15.

Pliki do pobrania:
1. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - SIWZ (835kB) pdf
2. Załącznik nr 1 do SIWZ - zał-1 (77kB) pdf
3. Załącznik nr 2 do SIWZ - zał-2 (51kB) pdf
4. Załącznik nr 3 do SIWZ - zał-3 (281kB) pdf
5. Załącznik nr 4 do SIWZ - zał-4 (190kB) pdf


Pytania Wykonawców i odpowiedzi Zamawiającego
1. z dnia 08 stycznia 2009r. - Pytania i odpowiedzi (2623kB) pdf

metryczka


Opublikował: Pałucka Maria (6 stycznia 2009, 16:03:39)

Ostatnia zmiana: Pałucka Maria (30 stycznia 2009, 15:19:48)
Zmieniono: Informacja o udzieleniu zamówienia

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2013