zamówienie na:

Sprzedaż nieruchomości lokalowej stanowiącej własność Gminy Unisław

zamawiający: SPRZEDAJĄCY: Gmina Unisław
tryb zamówienia: przetarg ustny nieograniczony
nr sprawy: -
wartość: -
termin składania ofert: 30 stycznia 2014  11:00
wynik postępowania: Nabywca nieruchomości lokalowej będącej przedmiotem przetargu: Krystyna Stępień 
Wójt Gminy Unisław
 o g ł a s z a
pierwszy ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości lokalowej stanowiącej własność Gminy Unisław

•Lokalizacja: Unisław, ul. Parkowa 18/1

•Opis nieruchomości:
lokal mieszkalny usytuowany na parterze budynku wielorodzinnego, zlokalizowanego przy ul. Parkowej 18 wraz z udziałem do elementów wspólnych budynku i w prawie do gruntu z budynkiem związanego. Mieszkanie o powierzchni użytkowej 37,68 m2 składa się z 2 pokoi o pow. użyt. 12,12 m2  i 8,60 m2, kuchni 8,50 m2, łazienki z wc 3,13 m2, przedpokoju 5,33 m2.Podłogi drewniane (panele laminowane) i z płytek pcv, stolarka okienna z profili PCV. Ściany malowane. Ogrzewanie centralne z kotłowni zlokalizowanej w podpiwniczeniu budynku na paliwo płynne. Do lokalu nie przynależą pomieszczenia pomocnicze. Do użytku jest pomieszczenie gospodarcze w piwnicy budynku.

•Cena wywoławcza nieruchomości: 60.420,00 zł (słownie: sześćdziesiąt tysięcy czterysta dwadzieścia zł 00/100). Wylicytowaną cenę sprzedaży lokalowej należy wpłacić na konto Urzędu Gminy w Unisławiu numer: 34 9511 0000 2004 0016 4627 0001.

•Warunki udziału w przetargu: w przetargu mogą uczestniczyć osoby, które wpłacą wadium w wysokości: 6.042,00 zł (słownie: sześć tysięcy czterdzieści dwa złote 00/100) i złożą oświadczenie, że znany jest im stan prawny nieruchomości.

•Termin i miejsce przeprowadzenia przetargu: przetarg odbędzie się w dniu  30.01.2014r.o godz. 11.00, w Sali nr 18 Urzędu Gminy w Unisławiu.

•Termin i miejsce wpłaty oraz wysokość wadium: wadium należy wpłacić na konto nr 82 9511 0000 2004 0016 4627 0010, do dnia  27.01.2013r. Dowód wpłaty wadium należy przedłożyć do wglądu w tut. Urzędzie, pokój nr 15 najpóźniej do dnia 29.01.2013.r. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który ustalony zostanie nabywca, zaliczone zostanie                  na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone, niezwłocznie po zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni.

•Termin i miejsce oględzin nieruchomości: nieruchomość zostanie udostępniona do oglądania  po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym numer 56 6868 722.

•Wysokość postąpienia: o wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej, z zaokrągleniem do pełnych dziesiątek złotych.

•Skutki uchylenia się od zawarcia umowy sprzedaży: jeżeli uczestnik przetargu ustalony jako nabywca uchyli się od podpisania umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego wpłacone wadium nie będzie podlegało zwrotowi.

•Informacje dodatkowe: zgodnie z regulaminem przetargu ustnego nieograniczonego załączonego to niniejszego ogłoszenia.

Ogłoszenie o przetargu zamieszczono na stronie internetowej www.bip.unislaw.pl oraz w prasie lokalnej.PLIKI DO POBRANIA:


OGŁOSZENIE O PRZETARGU (1796kB) pdf


Wzór Oświadczenia (783kB) pdf


REGULAMIN przetargu (2734kB) pdf


metryczka


Opublikował: Marek Gesing (27 grudnia 2013, 12:49:42)

Ostatnia zmiana: Sławomir Gołębiewski (10 października 2014, 12:36:13)
Zmieniono: Dodanie informacji.

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2675