zamówienie na:

Przebudowa ulicy Szerokiej w Unisławiu

zamawiający: Gmina Unisław
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: poniżej 5 150 000 EURO
termin składania ofert: 16 marca 2009  10:00
wynik postępowania: Wybrana oferta: Przedsiębiorstwo Robót Drogowych S.A., ul. Polna 113, 87-100 Toruń. Cena wybranej oferty: 1.570.387,82 zł brutto. Uzasadnienie wyboru oferty: Wybrany wykonawca zaoferował najniższą cenę wykonania przedmiotu zamówienia i uzyskał największą liczbę punktów w jedynym kryterium oceny ofert - cena.  
Przedmiotem zamówienia jest
przebudowa ulicy Szerokiej w Unisławiu

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (35kB) word

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty (307kB) pdf


Termin składania ofert upływa 16 marca 2009 r. o godz. 10:00

Miejsce składania ofert:
siedziba zamawiającego Urząd Gminy , ul. Parkowa 20 , 86-260 Unisław

Informacji udziela Pan Marek Chojnacki tel.0-56 68 66 006 w.21

Otwarcie ofert nastąpi
16 marca 2009 r. o godz. 10:15.

Pliki do pobrania:
1. SIWZ  - SIWZ (668kB) pdf
2. Załączniki do SIWZ od nr 1 do nr 4  - zał-1 do 4 (151kB) pdf
3. Załącznik nr 5 do SIWZ - zał-5 (1972kB) pdf
4.
Załącznik nr 6 do SIWZ - zał-6 (270kB) pdf
5.
Załącznik nr 7 do SIWZ - zał-7 (2443kB) pdf zał-7 cz.2 (1681kB) pdf

Pozostałe rysunki dostępne są w siedzibie zamawiającego pok. nr 17.


Pytania Wykonawców i odpowiedzi Zamawiajacego
1. z dnia 27.02.2009 r. - Pytania i odpowiedzi (91kB) pdf
2. z dnia 10.03.2009 r. - Pytania i odpowiedzi (232kB) pdf

metryczka


Opublikował: Pałucka Maria (20 lutego 2009, 14:45:30)

Ostatnia zmiana: Pałucka Maria (2 kwietnia 2009, 12:03:46)
Zmieniono: wprowadzono ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2109